"begränsat ansvar" - Engelsk översättning

SV

"begränsat ansvar" på engelska

volume_up
begränsat ansvar {neut.} [exempel]
SV

begränsat ansvar {neutrum} [exempel]

volume_up
begränsat ansvar
Bolagsrätt om enmansbolag med begränsat ansvar (kodifierad version) (
Company law concerning single-member private limited-liability companies (codified version) (
Ägarna till kärnkraftverken har ett mycket begränsat ansvar och staten står för resten.
The owners of the nuclear power stations only have limited liability, and the State absorbs that.

Användningsexempel för "begränsat ansvar" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishFramför allt när det gäller kärnenergi är verksamhetsutövarnas ansvar fortfarande begränsat.
As regards nuclear energy, in particular, operators’ liability remains limited.
SwedishBolagsrätt om enmansbolag med begränsat ansvar (kodifierad version) (
Company law concerning single-member private limited-liability companies (codified version) (
SwedishÄgarna till kärnkraftverken har ett mycket begränsat ansvar och staten står för resten.
The owners of the nuclear power stations only have limited liability, and the State absorbs that.
SwedishEU bär, som vi vet, ett begränsat ansvar (14 procent av de globala växthusgasutsläppen).
As we know, the European Union's burden of responsibility is limited (14% of global greenhouse gas emissions).
Swedish- med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/56/EG av den 26 oktober 2005 om gränsöverskridande fusioner av bolag med begränsat ansvar
- Council Regulation (EC) No 1435/2003 of 22 July 2003 on the Statute for a European Cooperative Society (SCE), 
SwedishVi vet alla att EU har ett mycket begränsat ansvar när det gäller utbildning, men det finns några områden där Europeiska unionen kan tillföra mervärde.
We all know the EU has very limited responsibilities as regards education, but there are some places where the European Union can give added value.
SwedishEtt stärkt samarbete mellan medlemsstaterna är säkert både möjligt och meningsfullt på de politiska områden där Europeiska unionen endast har ett begränsat ansvar.
It is certainly possible and sensible to strengthen cooperation among the Member States in policy areas where the European Union has only limited power.
SwedishBeträffande Europol och Eurojust är det beklagligt att det fortfarande finns ett indirekt, fragmentariskt och otillräckligt begränsat demokratiskt ansvar.
With regard to Europol and Eurojust, it is regrettable that there is still only an indirect democratic division of responsibility, which is fragmented and insufficiently limited.

Liknande översättningar för "begränsat ansvar" på engelska

begränsat verb
ansvar substantiv
yrka ansvar verb
delegera ansvar verb
ta ansvar verb
laga ansvar substantiv
allmänt ansvar substantiv
välta över ansvar verb
eget ansvar