"befinna sig" - Engelsk översättning

SV

"befinna sig" på engelska

EN

SV befinna sig
volume_up
{verb}

befinna sig
volume_up
to be {vb} (in position)
Även om Finland nyss har ratificerat den, verkar konstitutionen befinna sig i limbo.
Even though Finland has just ratified it, the Constitution seems to be in limbo.
Europeiska unionen och medlemsstaterna måste befinna sig i frontlinjen i denna kamp.
The European Union and the Member States must be on the front line of this fight.
Var skulle Europas turistindustri befinna sig utan rikedomen i vår kultur?
Where would Europe' s tourism industry be without the richness of our culture?

Liknande översättningar för "befinna sig" på engelska

befinna verb
English
sig pronomen

Användningsexempel för "befinna sig" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishÄven om Finland nyss har ratificerat den, verkar konstitutionen befinna sig i limbo.
Even though Finland has just ratified it, the Constitution seems to be in limbo.
SwedishEuropeiska unionen och medlemsstaterna måste befinna sig i frontlinjen i denna kamp.
The European Union and the Member States must be on the front line of this fight.
SwedishVar skulle Europas turistindustri befinna sig utan rikedomen i vår kultur?
Where would Europe' s tourism industry be without the richness of our culture?
SwedishVar skulle Europas turistindustri befinna sig utan rikedomen i vår kultur?
Where would Europe's tourism industry be without the richness of our culture?
SwedishKommissionen och medlemsstaterna verkar dock inte befinna sig på samma våglängd.
However, the Commission and the Member States do not appear to be on the same wavelength.
SwedishHan förklarade att han var redo att attackera fiendemål oavsett var de kan befinna sig.
He declared he was ready to attack enemy targets wherever they might be.
SwedishDet är en sorglig plats att befinna sig på om morgonen, enormt trångt.
And it's a very depressing place to be in the morning, it's very crowded.
SwedishVem av oss kan i dag säga vilka sektorer som kommer att befinna sig i kris i framtiden?
Which of us knows today what will be the crisis sectors of the future?
SwedishI detta fall skulle fördelarna framför allt befinna sig på området tillförlitlighet och pris.
In this case, the advantages should mainly be in the field of reliability and price.
SwedishDet är verkligen en stor ära och glädje att befinna sig här i Europaparlamentet i kväll.
It really is an immense honour and joy to be here in the European Parliament this evening.
SwedishDet är fint att befinna sig i skymning och inte alltid i solsken eller artificiellt ljus.
It is great to live in semi-darkness and not always in the sunshine, in artificial light.
SwedishDe anhöriga fortsätter att hoppas att deras nära och kära ännu ska befinna sig i livet.
The relatives still hope that their loved ones might still be alive.
SwedishDen skall befinna sig i hjärtat av Europeiska unionens politik, i hjärtat av den europeiska viljan.
It must be at the heart of European Union policy, at the heart of European will.
SwedishJutta Haug har nämnt andra som verkar befinna sig i samma situation.
Mrs Haug has mentioned others that appear to be in the same situation.
SwedishAtt befinna sig i en uteslutningszon kan vara katastrofalt för en jordbrukares livsuppehälle.
Being in an exclusion zone can be disastrous for a farmer's livelihood.
SwedishDet vill säga att män rätt och slätt inte ska befinna sig i samma utrymmen som kvinnor.
In other words, as men, you are not simply supposed to be in the same physical space with women.
SwedishEnligt statistiken kommer 30 procent av dem att befinna sig på gränsen till fattigdom före år 2005.
Statistics indicate that by 2005, 30 % will be approaching the poverty line.
SwedishEnligt statistiken kommer 30 procent av dem att befinna sig på gränsen till fattigdom före år 2005.
Statistics indicate that by 2005, 30% will be approaching the poverty line.
SwedishEftersom jag själv är advokat är jag väl medveten om den situation som de senare kan befinna sig i.
As a lawyer myself, I am well aware of the situation the latter can find themselves in.
SwedishFrankrike har följt denna tvåstegsmodell och kommer att befinna sig i ett liknande läge nästa år.
France followed this two-step approach, so as of next year will have a similar situation.