"befälhavare" - Engelsk översättning

SV

"befälhavare" på engelska

SV befälhavare
volume_up
{utrum}

1. allmänt

befälhavare (även: personalchef, stabschef)
volume_up
chief of staff {substantiv}
befälhavare (även: ledare, anförare, kommendörkapten)
volume_up
commander {substantiv}
Mullah Raketi, talibansk militär befälhavare, valdes i en annan provins.
Mullah Raketi, commander of a Taliban military unit, was elected in another.
Vi har ställföreträdande befälhavaren för Natos Europakommando som befälhavare för operationerna.
We have the Deputy SACEUR as commander of operations.
Men först måste jag tala med er befälhavare.
But first, I must have a word with your commander.

2. "på båt"

befälhavare
volume_up
captain {substantiv}
Vi får inte heller glömma att kaptenen är befälhavare på sitt fartyg och det måste vi ha respekt för.
Neither should we forget that the captain is in charge of his own ship, and we should respect that.
Befälhavare kommer att diskutera sina levnads- och arbetsvillkor där i kväll.
Captains will be discussing their living and working conditions there this evening.
Sjutton olika befälhavare i Europa, plus lika många styrmän, sjutton olika budgetar, sjutton olika obligationsmarknader - och en gemensam valuta.
Seventeen captains in Europe, plus as many mates, seventeen budgets, seventeen bond markets and one common currency.

3. sjöfart: "på skepp"

befälhavare (även: sjökapten, skeppare)
volume_up
master {substantiv}
Jag anser därför att ett system som gör fiskefartygets befälhavare skyldig att föra bok över fångster och fångstplatser är genomförbart och rättvist.
I believe, therefore, that a system whereby the master of a fishing vessel has to keep a record of catch and location is feasible and fair.
Den ihoplappade texten är uppenbart motsägelsefull vad gäller huruvida befälhavare såväl som vanligt manskap omfattas av vakthållningsbestämmelserna.
Ambiguity is evident in the cobbled-together text as to whether masters, as well as ordinary seafarers, are included in watch-keeping regulations.
Jag har hört det sägas, och ni har själv sagt det, fru Wortmann-Kool, att vi ville förvandla befälhavare och besättningar till brottslingar.
I have heard it said, and you have just said so yourself, Mrs Wortmann-Kool, that we wanted to turn masters and crews into criminals.

Synonymer (svenska) till "befälhavare":

befälhavare

Användningsexempel för "befälhavare" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishBefälhavare kommer att diskutera sina levnads- och arbetsvillkor där i kväll.
Captains will be discussing their living and working conditions there this evening.
SwedishSom bekant är det den irländske generalen Patrick Nash som är befälhavare för operationen.
As we know, the Irish General Patrick Nash is commanding the operation.
SwedishBefälhavare Haji Malem Mohsin Khan of Kamenj var en utmärkt värd.
Commandant Haji Malem Mohsin Khan of Kamenj was a great host.
SwedishVi måste fastställa vilka FN-befälhavare som är ansvariga.
We must identify the names of the responsible UN commanders.
SwedishDetta är befälhavare Haji Malem Mohsin Khan of Kamenj.
This is Commandant Haji Malem Mohsin Khan of Kamenj.
SwedishDe allierades militära befälhavare medger nu öppet att de inte har kontroll över hela det irakiska territoriet.
The allied military commanders themselves now openly admit that part of Iraqi territory is outside their control.
SwedishSjutton olika befälhavare i Europa, plus lika många styrmän, sjutton olika budgetar, sjutton olika obligationsmarknader - och en gemensam valuta.
Seventeen captains in Europe, plus as many mates, seventeen budgets, seventeen bond markets and one common currency.
SwedishJag har hört det sägas, och ni har själv sagt det, fru Wortmann-Kool, att vi ville förvandla befälhavare och besättningar till brottslingar.
I have heard it said, and you have just said so yourself, Mrs Wortmann-Kool, that we wanted to turn masters and crews into criminals.
SwedishVem är befälhavare?
SwedishDen ihoplappade texten är uppenbart motsägelsefull vad gäller huruvida befälhavare såväl som vanligt manskap omfattas av vakthållningsbestämmelserna.
Ambiguity is evident in the cobbled-together text as to whether masters, as well as ordinary seafarers, are included in watch-keeping regulations.
SwedishI 1978 års konvention föreskrevs i synnerhet särskilda kriterier för erkännande av certifikat för befälhavare, befäl eller radiooperatörer som utfärdats av parterna.
In particular, the 1978 Convention laid down specific criteria for the recognition of certificates for masters, officers and radio officers issued by the parties.
SwedishAfghanistan och Irak är båda länder med en stamstruktur där lokala befälhavare och etniska och religiösa ledare endast vill ta den största biten av den nationella tårtan.
Afghanistan and Iraq are both countries with a tribal structure where local bosses and ethnic and religious leaders only want to take the biggest slice of the national cake.
SwedishDet är helt avgörande att Natos militära institutioner förblir väl integrerade och att militära befälhavare från Förenta staterna och Europa har möjligheter att öva tillsammans.
It is vitally important that NATO's military institutions remain well integrated and that military commanders from America and Europe have the possibility to practice together.
SwedishDenna karismatiska person var inte bara en utmärkt och heroisk befälhavare utan framför allt även en autentisk statsman som starkt bidrog till den polska statens pånyttfödelse.
This charismatic figure was not only an excellent and heroic commanding officer, but also, above all, an authentic statesman who made a major contribution to the rebirth of the Polish state.
SwedishJag förstår att många kolleger är upprörda över att många befälhavare slänger sitt avfall i havet för att slippa betala avgifter, men jag vill säga att det också finns en annan aspekt.
I can understand my fellow Members' concern that many unscrupulous masters will discharge waste at sea in order to avoid paying fees, but I would like to say that there is another side to the coin.