SV

bedrövligt {adverb}

volume_up
Uppriktigt sagt tycker jag att ert uttalande var bedrövligt torftigt.
Commissioner, in all honesty, I find your statement lamentably insubstantial.
Arbetslösheten i Central- och Östeuropa är bedrövligt hög, klyftan mellan rika och fattiga har aldrig varit större, de sociala spänningarna ökar och korruptionen breder ohejdat ut sig.
Unemployment in Central and Eastern Europe is at a lamentably high level, never before has the gulf between rich and poor been so wide, social tensions are increasing and corruption is rampant.
Varför har kommissionärens företrädare inte lagt fram förslag tidigare och varför är de förslag som nu presenteras så bedrövligt svaga?
Why have the Commissioner's predecessors not brought forward proposals before now and why are the proposals now introduced so miserably weak?
Hur kunde EU:s regeringar svika dem som satte sin tilltro till EU på ett så bedrövligt sätt, dem som kämpade och fortsätter att kämpa för demokrati i Etiopien?
How could European governments fail so miserably those who trusted the European Union, those who fought and continue to fight for democracy in Ethiopia?
bedrövligt (även: beklagligt, bedrövat)

Användningsexempel för "bedrövligt" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishDetta illustrerar verkligen hur rent bedrövligt vårt nuvarande viseringssystem är.
This serves, in effect, to illustrate the sheer misery of our current visa regime.
SwedishLåt oss vara uppriktiga: Europas väpnade styrkor har en bedrövligt åderlåten förmåga.
Let us be honest, Europe's armed forces have a woefully depleted capability.
SwedishMänniskorättsaktivisten Soe Thein har behandlats på ett bedrövligt sätt.
The human rights activist Soe Thein has been treated in a lamentable manner.
SwedishDet är trots allt bedrövligt att missbrukarna måste köpa dyra droger i olagliga kretsar.
'It is pitiful that hard drugs have to be bought on the illegal circuit. '
SwedishDet är trots allt bedrövligt att missbrukarna måste köpa dyra droger i olagliga kretsar.
'It is pitiful that hard drugs have to be bought on the illegal circuit.'
SwedishUppriktigt sagt tycker jag att ert uttalande var bedrövligt torftigt.
Commissioner, in all honesty, I find your statement lamentably insubstantial.
SwedishHan har gjort ett fantastiskt arbete med ett förslag som i sin ursprungliga form var bedrövligt.
He has done a tremendous job on what was a terrible proposal in the first instance.
SwedishJag tycker att det är ett bedrövligt budskap vi sänder ut, bara en vecka innan vi åker till Poznań.
I think that is a very poor announcement, only one week before we go to Poznań.
SwedishTyvärr är det bedrövligt få medlemsstater som har investerat 3 procent av landets BNP i forskning.
Unfortunately, woefully few Member States have invested 3% of their GDP in research.
SwedishTyvärr utnyttjar medlemsstaterna dessa medel fortfarande i en bedrövligt låg utsträckning.
Regrettably the take-up and use of these funds by the Member States is still deplorably low.
SwedishDetta är - jag ska välja mina ord med omsorg - riktigt bedrövligt.
This, Mr President, is a real disgrace, and I choose my words carefully.
SwedishDet har funnits goda möjligheter till förbättringar på miljöområdet, men facit är bedrövligt.
Judged against the potential for environmental improvement, its record has been shameful.
SwedishDet är lönlöst att ens försöka förklara varför de är så bedrövligt vilseledda i sina åsikter.
To try and explain to them why their views are so woefully misguided.
SwedishDet stämmer att vägen mellan Stranraer-Carlisle är i ett bedrövligt skick.
Yes, the Stranraer-Carlisle road is an absolute disgrace.
SwedishÄven jag anser att kommissionsledamotens svar var bedrövligt.
Commissioner, ladies and gentlemen, I also found the Commissioner's response distressing.
SwedishSyndabocken har gjort sin plikt men är i ett bedrövligt skick.
This is the only way to stimulate growth, employment and cohesion.
SwedishJag tycker att det är riktigt bedrövligt av er att agera på det viset.
I think it is absolutely abysmal that you have done that.
SwedishDet är sant att flygbolag i det förflutna har försummat passagerarnas hälsa på ett bedrövligt sätt.
It is true to say that in the past the airlines have been woefully neglecting passengers' health.
SwedishDet är sant att flygbolag i det förflutna har försummat passagerarnas hälsa på ett bedrövligt sätt.
It is true to say that in the past the airlines have been woefully neglecting passengers ' health.
SwedishMed tanke på Europas framtid är det emellertid bedrövligt att ingen statsman av europeiska mått trädde fram.
It is nonetheless sad for the future of Europe that no European statesmen were in evidence.

Synonymer (svenska) till "bedrövlig":

bedrövlig