"basunera ut" - Engelsk översättning

SV

"basunera ut" på engelska

SV basunera ut
volume_up
{verb}

1. allmänt

basunera ut (även: stråla, kungöra, gå på, brinna)
basunera ut (även: spränga, blåsa på, visa, blåsa upp)
basunera ut (även: sprida, basunera, göra allmänt känt)
volume_up
to broadcast {vb} (make known publicly)
Om rådet inte vill finns det fortfarande tillräckligt med tid för att basunera ut det på hemmaplan.
Should the Council refuse, there is still time to broadcast the fact at home.
basunera ut (även: sprida ett rykte)
basunera ut (även: sprida ut)
basunera ut (även: sprida ut)
basunera ut (även: sprida ut)

2. "tala om för hela världen"

basunera ut (även: basunera)
volume_up
to blazon {vb} (make known publicly)

Liknande översättningar för "basunera ut" på engelska

basunera verb
ut adjektiv
English
ut adverb
ut- adjektiv
English
UT substantiv
English

Användningsexempel för "basunera ut" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishVi välkomnar möjligheten att basunera ut hur stolta vi är över våra framgångar.
We welcome the opportunity to shout from the rooftops how proud we are of our performance.
SwedishAtt helt enkelt basunera ut det hela eller vilja ta för stora steg är meningslöst.
There is no point in simply shouting loudly from the rooftops, or wanting to take steps that are too large.
SwedishI resolutionen försummar parlamentet inte heller att basunera ut den amerikanska presidentens ”generositet”.
Nor does the resolution fail to advertise the 'generosity' of the American President.
SwedishVi kan inte basunera ut våra goda avsikter och inte kunna genomföra dem på grund av bristande medel.
We cannot herald good intentions and then fail to put them into practice because of a lack of funding.
SwedishVi har den bästa melodin, men vi måste basunera ut den.
We have got the best tune, but we have to proclaim it.
SwedishVi bör därför inte lägga alla våra kort på bordet innan förhandlingarna börjar och basunera ut de mål vi vill uppnå.
That is why we should not lay all our cards on the table before negotiations begin and trumpet the goals we are after.
Swedish(EN) Vid toppmötet nyligen ville G8-länderna basunera ut att de försåg Egypten och Tunisien med 40 miljarder US-dollar för att störta diktaturer och införa demokrati.
The recent G8 summit wanted it to be known that it was providing USD 40 billion to Egypt and Tunisia for overthrowing dictatorships and embracing democracy.
SwedishDet som emellertid är mest frustrerande är att Förenta staternas ledning inte har några som helst samvetsbetänkligheter mot att basunera ut detta ytterst farliga påstående om en föregripande attack.
But what incenses us most is that the American leadership has no compunction about advertising its highly dangerous position on a pre-emptive strike.
SwedishTror inte rådet att det nu är tid att basunera ut att det visst finns en europeisk kultur, att utveckla en gemensam kulturpolitik och att fastställa gemensamma mål för alla medlemsstater?
Do they not think that it is time to state that a European culture does indeed exist, to develop joint cultural policies and to set common objectives for all our member States?