"bana" - Engelsk översättning

SV

"bana" på engelska

volume_up
bana {enb. sing.}
EN
EN
EN
SV

bana {enbart singularis}

volume_up
bana (även: arena, manege)
volume_up
ring {enb. sing.}

Användningsexempel för "bana" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishDetta skulle vara ekonomiskt riktigt och kan bana väg för andra att gå med senare.
This would be economically sound and can pave the way for others to join later.
SwedishPaketet måste bana väg för hållbara offentliga finanser och ekonomisk tillväxt.
The package must pave the way for sustainable public finances and economic growth.
SwedishEn rymdfarkost bär med sig en nyttolast och ska verka i en speciell bana i rymden.
The spacecraft carries a payload and will operate in a special orbit in space.
SwedishJag anser att vi bör hedra honom för hans sammanhängande och seriösa politiska bana.
I believe that we must salute his coherent and serious political track record.
SwedishDessa tekniker kommer att bana vägen för nya tjänster som vi hittills inte haft i EU.
These technologies will open the way to new services, as yet unseen in Europe.
SwedishDetta var utan tvekan gjort för att bana väg för Turkiets anslutning till EU.
This was no doubt in order to pave the way for Turkey’s accession to the EU.
SwedishDärför röstar vi mot betänkandet, i hopp om att bana väg åt ett nytt förslag.
Hence our vote against the report, in the hope of paving the way for a new proposal.
SwedishDet är inte så kul att ha en bana som alla på förhand vet att de med lätthet klarar av.
“Having a track everyone knows they’ll easily manage beforehand isn’t as fun.
SwedishDetta kan allvarligt hämma pressfriheten och bana väg för godtyckliga avgöranden.
This could seriously inhibit press freedom and leave the way clear for arbitrary rulings.
SwedishSESAR-programmet bör bana väg för betydande framsteg på detta område.
The SESAR programme should pave the way for significant progress in this matter.
SwedishVi måste kunna hjälpa de drabbade och bana väg för återhämtning i dessa områden.
We need to be able to help the victims and to pave the way for restoring the affected areas.
SwedishDen elektroniska motorvägen skulle bana vägen till en ny social ordning.
The information superhighway would blaze a trail towards a new social order.
SwedishDen bana som det italienska ordförandeskapet har slagit in på är, jag upprepar, den rätta.
The road embarked upon by the Italian Presidency, I repeat, is the right one.
SwedishKommissionen kommer i möjligaste mån att försöka bana väg för det.
As far as it is able, the Commission will try to smooth the path as much as possible.
SwedishDe kommer sedan att bana vägen för en lyckad överrenskommelse med rådet i första behandlingen.
They will then pave the way for a successful first-reading agreement with the Council.
SwedishVi vill således bana väg för en utveckling som går i en annan riktning.
That is why we want to pave the way to move in a different direction.
SwedishVi måste fortsätta på denna bana och inte ge efter för problemen.
We must keep going in this direction and not succumb to the difficulties.
SwedishLåt oss bana väg för avskaffandet av kvoter till 2015 - det är vad jordbrukarna väntar på.
Let us pave the way for the abolition of quotas by 2015 - this is what farmers are waiting for.
SwedishJag kan bara råda EIB att ta denna kritik på allvar och fortsätta på denna positiva bana.
I can only advise the EIB to take this criticism seriously and continue on this positive course.
SwedishDet blev tyvärr inget av det och förfarandet fortsätter lugnt sin bana.
This was, unfortunately, not the case, and the procedure stands.

Synonymer (svenska) till "bana":

bana
bann
Swedish