"Bali" - Engelsk översättning

SV

"Bali" på engelska

volume_up
Bali {egenn.}
EN
EN

"Bali" på svenska

volume_up
Bali {egenn.}
SV
SV

Bali {egennamn}

volume_up
1. geografi
Bali
Bali innebär bara början av förhandlingsprocessen, som ordföranden sa nyss.
Bali is only the start of the negotiation process, as the President said earlier.
Det kommer tydligt att framgå vid de förhandlingar som inleds på Bali i december.
The negotiations that will begin in Bali in December will clearly demonstrate this.
Dessa ministrar kunde inte göra några konkreta åtaganden på Bali.
These same ministers were incapable of making specific commitments in Bali.
EN

Bali {egennamn}

volume_up
1. geografi
Bali
Bali is only the start of the negotiation process, as the President said earlier.
Bali innebär bara början av förhandlingsprocessen, som ordföranden sa nyss.
The negotiations that will begin in Bali in December will clearly demonstrate this.
Det kommer tydligt att framgå vid de förhandlingar som inleds på Bali i december.
These same ministers were incapable of making specific commitments in Bali.
Dessa ministrar kunde inte göra några konkreta åtaganden på Bali.

Användningsexempel för "Bali" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishVi var båda på Bali, vi var båda i Poznań och vi kommer båda att vara i Köpenhamn.
We were both in Bali, we were both in Poznań, and we will both be in Copenhagen.
SwedishDet kommer tydligt att framgå vid de förhandlingar som inleds på Bali i december.
The negotiations that will begin in Bali in December will clearly demonstrate this.
SwedishSå kom till Bali med stora ambitioner och försök hjälpa oss, som ni är så bra på.
So please come in Bali with high ambitions and try to help us as you know how to do.
Swedish. - (EN) Vi stöder resolutionen om den kommande konferensen på Bali.
in writing. - We support the resolution dealing with the upcoming Bali conference.
SwedishOm vi ska ta samförståndet på Bali på allvar måste vi börja med minst 25 procent.
If we take the Bali consensus seriously, we have to start with at least 25%.
SwedishBali innebär bara början av förhandlingsprocessen, som ordföranden sa nyss.
Bali is only the start of the negotiation process, as the President said earlier.
SwedishDe måste också vara heltäckande och omfatta alla punkterna i färdplanen från Bali.
It must also be comprehensive, covering the full range of issues in the Bali road map.
SwedishToppmötet på Bali gav inte de storslagna mål som européerna föreslagit.
The Bali summit did not line up with the noble targets proposed by the Europeans.
SwedishSom ni vet förklarade vi på Bali våra åtaganden att främja skogsplanteringen.
As you know, in Bali we stated our commitment to promoting afforestation.
SwedishMan kan inte ta sig till Bali utan att använda sig av transportmedel.
One cannot get to Bali in any other way but by using various means of transport.
SwedishI Bali fastställdes grundreglerna för att underteckna ett uppföljningsavtal till Kyoto.
The ground rules were laid down in Bali for signing a post-Kyoto agreement.
SwedishDe vackraste landskapen jag hade sett i Asien fanns i Sri Lanka och Bali.
The most beautiful landscapes I had seen in Asia were Sri Lanka and Bali.
SwedishDet behöver knappast sägas att vi förväntar oss resultat och ett tydligt mandat från Bali.
It goes without saying that we expect results and a clear mandate for Bali.
SwedishVi hade väntat oss en överenskommelse om hur klimatavtalen från Bali och Poznań ska finansieras.
We had expected an agreement on the funding of the Bali and Poznań climate deals.
SwedishÄven jag har blivit besviken över det jag har läst och hört om mötet på Bali.
I too was disappointed at what I read and heard of events in Bali.
SwedishDetta hade kunnat förberedas bättre än på Bali, och det är absolut nödvändigt att göra detta.
This could be better prepared than in Bali, and it is absolutely necessary to do this.
SwedishParterna i FN:s ramkonvention om klimatförändringar har enats om färdplanen från Bali.
The Parties to the UN Framework Convention on Climate Change have agreed on the Bali roadmap.
SwedishVilka är ansvariga för stilleståndet, om inte för misslyckandet, på Bali?
Who is responsible for the stalemate, or rather the failure of Bali?
SwedishMötet på Bali var en besvikelse och vi har allt att frukta när det gäller Johannesburg.
The Bali meeting was disappointing and we do indeed have everything to fear for Johannesburg.
SwedishDessa ministrar kunde inte göra några konkreta åtaganden på Bali.
These same ministers were incapable of making specific commitments in Bali.