"Balearerna" - Engelsk översättning

SV

"Balearerna" på engelska

SV

Balearerna {egennamn}

volume_up
1. geografi
Som medborgare i Balearerna har jag ett särskilt intresse av detta.
As a citizen of the Balearic Islands I have a special interest in this.
Av denna anledning utgör Balearerna en del av euroområdet Pyrenéerna-Medelhavsområdet.
For this purpose, the Balearic Islands form part of the Pyrenees-Mediterranean Euro-region.
Jag skulle vilja informera kammaren om förbudet mot radiostationen Som Ràdio på Balearerna.
   Mr President, I wish to inform the House of the ban on Som Ràdio in the Balearic Islands.

Användningsexempel för "Balearerna" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishAv denna anledning utgör Balearerna en del av euroområdet Pyrenéerna-Medelhavsområdet.
For this purpose, the Balearic Islands form part of the Pyrenees-Mediterranean Euro-region.
SwedishSom medborgare i Balearerna har jag ett särskilt intresse av detta.
As a citizen of the Balearic Islands I have a special interest in this.
SwedishJag skulle vilja informera kammaren om förbudet mot radiostationen Som Ràdio på Balearerna.
   Mr President, I wish to inform the House of the ban on Som Ràdio in the Balearic Islands.
SwedishJag kommer från Balearerna, där beroendet av flyget - som ni mycket väl känner till - är mycket stort.
I come from the Balearic Islands, where dependence on the aeroplane is, as you all know, extremely high.
SwedishBåde Balearerna och Kanarieöarna har under sekler lytt under samma politiska enhet, dvs Spanien.
Both the Balearic Islands and the Canary Islands have for centuries formed part of the same political entity - Spain.
SwedishJag har tidigare givit exemplet med Balearerna, som är den rikaste regionen i Spanien just nu och som är en öregion.
I mentioned earlier the example of the Balearic Islands, currently the richest region in Spain and an island region.
SwedishI det exempel som jag nämnde, Balearerna, har temperaturerna ökat märkbart på senare år, vilket är oroande.
In the example I was talking about, the Balearics, temperatures have risen notably in recent years, which is cause for concern.
SwedishDen nyvalda regeringen på Balearerna, som hör till det konservativa partiet Partido Popular, har förbjudit stationens sändningar.
The newly elected government in the Balearic Islands, which belongs to the PP Party, has banned its broadcasts.
SwedishJag har flera gånger vänt mig till kommissionen beträffande skadan som denna typ av fiske åstadkommer på Balearerna.
I have approached the Commission on several occasions concerning the harm being done in the Balearic Islands by this type of fishing.
SwedishOm den iberiska halvön är isolerad när det gäller energi är öar som Balearerna, där jag kommer ifrån, dubbelt isolerade.
If the Iberian peninsular clearly suffers from isolation in energy terms, islands such as the Balearic Islands, where I am from, suffer a double isolation.
SwedishJag vet att kommissionären kommer att påminna mig om att Balearerna - den region jag representerar här i kammaren - har en turistutveckling.
I know the Commissioner will remind me that the Balearic Islands, which I represent in this Parliament, have been developed for tourism.
SwedishDe vackra grekiska öarna - i likhet med Balearerna, som jag representerar - kan vara i riskzonen i framtiden på grund av de klimatförändringar som kan ske.
The beautiful Greek islands - like the Balearics, which I represent - may be at risk in the future from any climate changes that occur.
Swedish” baskiska, galiciska samt det språk som kallas katalanska i den självstyrande regionen Katalonien och på Balearerna och som kallas valencianska i den valencianska regionen ”.
A number of questions – informal ones, admittedly – were put to me on this subject this morning, scarcely a few hours ago.
SwedishBalearerna, att få tillgång till gränsöverskridande samarbete.
The maximum distance of 150 kilometres should be removed to enable many regions such as, for example, the Balearic Islands to access cross-border cooperation.
SwedishSom ni säkert förstår kan vi av tidsskäl inte gå vidare med den här frågan, men ni kommer säkert att förklara detta mycket väl för den allmänna opinionen på Balearerna.
We cannot go any further on this issue, as you will understand, given today's exceptional time restraints. I am sure you will be able explain this to the Balearic public.
Swedish”baskiska, galiciska samt det språk som kallas katalanska i den självstyrande regionen Katalonien och på Balearerna och som kallas valencianska i den valencianska regionen”.
‘Basque, Galician and the language known as Catalan in the Autonomous Community of Catalonia and in the Balearic Islands and known as Valencian in the Valencian Community’.
SwedishFör Balearerna och för mitt land handlar detta i grund och botten om att försvara lika villkor för försäljning av skor, villkor som utesluter denna form av dumpning.
For the Balearic Islands and for my country, the fundamental issue is to defend equal conditions in the marketing of footwear, conditions that exclude this kind of dumping practice.
SwedishMen larmen kan sätta i gång om de rör sig längre norrut (och exempelvis når Balearerna), eller om tusentals av dem börjar dyka upp och tidigare än väntat.
However, it would be alarming if Men o’ War were to migrate further north (if they reached the Balearics for example) or if many thousands of them were spotted and earlier in the year than usual.