SV

balansräkning {utrum}

volume_up
1. allmänt
balansräkning (även: budgetsammandrag)
Komplettera också med till exempel resultat- och balansräkning.
You should also look at the balance sheet and profit and loss accounts.
Jag skulle vilja att någon form av balansräkning lades fram.
I would like to see some kind of balance sheet presented to us.
Det är verkligen dags för en balansräkning, för en utvärdering och för ansvarsskyldighet.
The time has definitely come for a balance sheet, for an evaluation and for accountability.
balansräkning (även: kontoutdrag)
2. näringsliv
balansräkning
Komplettera också med till exempel resultat- och balansräkning.
You should also look at the balance sheet and profit and loss accounts.
Jag skulle vilja att någon form av balansräkning lades fram.
I would like to see some kind of balance sheet presented to us.
Det är verkligen dags för en balansräkning, för en utvärdering och för ansvarsskyldighet.
The time has definitely come for a balance sheet, for an evaluation and for accountability.
3. finans
balansräkning (även: balans, förmögenhetsbalans)
Komplettera också med till exempel resultat- och balansräkning.
You should also look at the balance sheet and profit and loss accounts.
Jag skulle vilja att någon form av balansräkning lades fram.
I would like to see some kind of balance sheet presented to us.
Det är verkligen dags för en balansräkning, för en utvärdering och för ansvarsskyldighet.
The time has definitely come for a balance sheet, for an evaluation and for accountability.
4. bokföring
balansräkning

Användningsexempel för "balansräkning" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishDe flesta kreditvärderingsinstitut anställer barnungar som knappt kan tyda en balansräkning.
Most credit rating agencies employ children who can barely read a balance sheet.
SwedishNågon form av balansräkning som skulle ge oss någon form av rimlig skärpa behövs.
Some kind of balance sheet that would bring this into some sort of reasonable focus is needed.
SwedishDet är verkligen dags för en balansräkning, för en utvärdering och för ansvarsskyldighet.
The time has definitely come for a balance sheet, for an evaluation and for accountability.
SwedishKomplettera också med till exempel resultat- och balansräkning.
You should also look at the balance sheet and profit and loss accounts.
SwedishJag märker att folk tror att denna koordination, denna balansräkning måste sättas in via Ekofin.
I can see people thinking this is coordination, this balance has to be introduced via Ecofin.
SwedishDet stämmer att kommissionens balansräkning tar oss ned på jorden när det handlar om samordningen.
The Commission has quite rightly taken stock in a rather sobering way as regards coordination.
SwedishDenna förskräckliga balansräkning skulle man kunna fortsätta att räkna upp i oändlighet.
This dreadful situation could continue indefinitely.
SwedishJag skulle vilja att någon form av balansräkning lades fram.
I would like to see some kind of balance sheet presented to us.
SwedishVi är i stort sett nöjda med den balansräkning över de tre senaste åren som kommissionen har lagt fram för oss.
We broadly welcome the balance sheet on the last three years presented to us by the Commission.
SwedishDet har fram till i dag inte varit en institution som helt självklart får till stånd en balansräkning med sysselsättning.
Up till now this has not been the obvious institution to accomplish a balance with employment.
SwedishJag märker att folk tror att denna koordination, denna balansräkning måste sättas in via Ekofin.
Will the balance which was incorporated in the employment chapter, in the results of Luxembourg, also be put into practice?
SwedishDenna kreditstock överförs då EKSG-fördraget upphör till EU:s balansräkning och handhas av kommissionen.
When the ECSC Treaty expires these loans will be incorporated in the EU balance sheet and be managed by the Commission.
SwedishDenna kreditstock överförs då EKSG-fördraget upphör till EU: s balansräkning och handhas av kommissionen.
When the ECSC Treaty expires these loans will be incorporated in the EU balance sheet and be managed by the Commission.
SwedishMen i verkligheten måste vi göra en balansräkning.
SwedishJag vill bara upprepa att förlusterna, i exakta redovisningstermer, är de pengabelopp som skrivs av från vår balansräkning.
I just want to repeat that, in exact accounting terms, the losses are those amounts of money which are written off from our balance sheet.
SwedishMan kommer därför på toppmötet för sysselsättning under det portugisiska ordförandeskapet att kunna göra en första balansräkning.
We should therefore take stock of the situation for the first time at the Employment Summit to be held during the Portuguese Presidency.
SwedishUnder de gångna åren - och därmed går jag in på frågan från Heaton-Harris - har vi redan tagit steg i riktning mot denna balansräkning.
In the past few years - and this brings me to Mr Heaton-Harris's question - we have already taken steps towards this capital account.
Swedish., har bara en personalstyrka på 182 personer, en omsättning på 22 miljoner euro och en balansräkning på 32 miljoner euro.
For example, the British Technology Group employs just 182 people and has a turnover of EUR 22 million and a balance sheet of EUR 32 million.
SwedishDet i sig mycket bra betänkandet av Arias Cañete är en balansräkning för år 1996 om den rapport som har lagts fram av kommissionen om den utsatta tidsperioden.
Mr Cañete's report, which in itself was a very good piece of work, is the 1996 annual review of the Commission's report for this period.
SwedishDet här är tjänster som når utanför vinstmotivet och som tillhandahåller sociala värden, som inte kan redovisas i en resultat- och balansräkning.
These are all services which reach beyond the profit motive and deliver social value, which cannot be accounted for by a profit-and-loss balance sheet.