"balansgång" - Engelsk översättning

SV

"balansgång" på engelska

SV

balansgång {utrum}

volume_up
balansgång (även: balansering)
Det kommer att bli en svår balansgång för det tyska ordförandeskapet.
That means the German Presidency will have to perform a difficult balancing act.
Det är en delikat balansgång, men det är vår uppgift, och vi måste göra det.
It is a delicate balancing act, but it is our task and we have to do it.
Att hitta en jämvikt mellan privatlivet och yrkeslivet är en svår balansgång för kvinnor.
Successfully balancing professional and personal life is starting to become a strenuous task for women.
balansgång
Jag hoppas att vi kan föra tillbaka åtgärden på rätt spår och jag hoppas att den gruppen kommer att dra sig tillbaka från denna farliga balansgång.
I hope we can get the whole exercise back on track and I hope that group will pull back from this brinkmanship.
Jag vet att detta är resultatet av hårda påtryckningar och balansgång från våra parlamentsrepresentanters sida under förlikningsprocessen, som vad jag förstår varade i omkring sex timmar.
I know that this is a result of heavy pressure and brinkmanship by our Parliament representatives during the conciliation process which I understand lasted for about six hours.
balansgång
Det kommer att bli en svår balansgång för det tyska ordförandeskapet.
That means the German Presidency will have to perform a difficult balancing act.
Det är en delikat balansgång, men det är vår uppgift, och vi måste göra det.
It is a delicate balancing act, but it is our task and we have to do it.
Travelling ethically can be a difficult balancing act.

Användningsexempel för "balansgång" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishDet kommer att bli en svår balansgång för det tyska ordförandeskapet.
That means the German Presidency will have to perform a difficult balancing act.
SwedishDet är en delikat balansgång, men det är vår uppgift, och vi måste göra det.
It is a delicate balancing act, but it is our task and we have to do it.
SwedishDet har varit en riktig balansgång för båda föredragandena, särskilt när det rör vår huvudbudget.
It has been a real juggling act for both rapporteurs, especially on our main budget.
SwedishDet är en svår balansgång eftersom de enskilda medlemsstaternas erfarenheter och politik skiljer sig åt.
The difficulty stems from the different experiences and policies of the Member States.
SwedishAtt hitta en jämvikt mellan privatlivet och yrkeslivet är en svår balansgång för kvinnor.
Successfully balancing professional and personal life is starting to become a strenuous task for women.
SwedishAtt vara båda dessa saker är en enormt svår balansakt, och ni har skickligt gått balansgång under förhandlingarna.
To be both is a tremendous balancing act and you have skilfully negotiated the tightrope.
SwedishDet är fråga om en balansgång - jag anser att det är viktigt att ?föra ut trollen i debatten?.
It is a question of balance. I believe that it is important to bring the matter out into the open to be debated.
SwedishDet är alltid en svår balansgång att dra gränsen mellan medborgerliga friheter och säkerhet.
Mr President, there is always a delicate balance to be drawn between civil liberties and security.
SwedishHan har mycket framgångsrikt gått balansgång mellan olika intressen.
SwedishEuropeiska unionen kräver dock en svår balansgång.
The European Union requires a difficult balance, however.
SwedishDet rör sig tydligen om en rätt besvärlig balansgång.
Clearly, he has got quite a difficult balancing act.
SwedishTunne Kelam påminde om vår historiska erfarenhet och den balansgång som den inneburit.
Mr Kelam alluded to some of the historical experience we have, with the balancing act that that entails.
SwedishDet är en svår balansgång, men vi anser att vårt ändringsförslag till texten ger den bästa möjliga lösningen.
It is a difficult balance, but we believe that our amendment to the text delivers the best possible solution.
SwedishÄven på detta område krävs en rimlig balansgång.
A reasonable balance is also required in this area.
SwedishAtt resa etiskt kan bli en svår balansgång.
Travelling ethically can be a difficult balancing act.
SwedishSom redan flera talare har påpekat handlar det om en svår balansgång, men en balans som man har hittat.
As many Members have reminded us, we are dealing with the difficulty of finding a balance, which, nevertheless, has been achieved.
SwedishKampen mot brottsligheten är en viktig balansgång hela tiden mellan behovet av säkerhet och tuffa åtgärder och den enskildes integritet.
In particular, the intelligence work about which Mr Clarke talked with such commitment is really central.
SwedishDet är verkligen en balansgång.
SwedishDetta är en balansgång och det ansvar som vi har som finansiär av verksamheten sträcker sig långt i frågan om säkerhet.
This is a balancing act and the responsibility that we have as the funder of the activity goes far into the issue of security.
SwedishJag medger att betänkandet är en svår balansgång. Jag kan känna sympati för herr Catanias resonemang i reservationen.
I admit that the report is a difficult balancing act and I can sympathise with Mr Catania's reasoning with regard to his reservation.