SV

balanserande {adjektiv}

volume_up

Användningsexempel för "balanserande" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishPå så vis får de bilaterala avtalen en extra balanserande faktor.
By doing this, an extra balancing factor would be added to the bilateral agreements.
SwedishEuropaparlamentet borde enligt vår mening utnyttjas som en mycket viktig balanserande kraft.
In our opinion, the European Parliament must have the extremely important role of redressing the balance.
SwedishKristnas närvaro är en balanserande faktor överallt.
The presence of Christians everywhere is a balancing factor.
SwedishDärför behöver vi detta konstitutionsfördrag, som är en balanserande jämvikt, men som framför allt kan hjälpa oss att komma vidare.
And that is why we need this Constitution, which is a point of balance, but above all a point of progress.
SwedishDet här betänkandet innehåller emellertid ett ytterst fint balanserande element: det fyller de krav som ställs på både effektivitet och demokrati.
However, this report contains a very subtle element of balance that meets demands for greater efficiency and the requirements of democracy.
SwedishLandets samarbete med den internationella gemenskapen under Kosovokonflikten och dess balanserande roll den gången, är av stor betydelse för hela regionen.
Its cooperation with the international community during the Kosovo conflict, and its balanced role at that time, are of great importance for the whole region.
SwedishEMU enligt den aktuella modellen vore ett hot mot det nordiska välfärdssamhället, mot den offentliga sektorns balanserande roll och mot såväl den regionala som den sociala jämställdheten.
EMU as it stands would be a threat to Nordic welfare, the stabilizing role of the public sector and to regional and social equality.
SwedishFöljden blir att avfolkningen av landsbygden minskar, och att en intakt landsbygd därigenom vidmakthålls, med dess absolut nödvändiga balanserande funktioner.
The result will be a reduction in demographic migrations and thus, the retention of intact rural areas with their irreplaceable value in terms of leisure and relaxation.

Synonymer (svenska) till "balansera":

balansera