"balanserad budget" - Engelsk översättning

SV

"balanserad budget" på engelska

SV

balanserad budget {utrum}

volume_up
balanserad budget
En balanserad budget räcker inte för att skapa tillväxt och arbetstillfällen.
A balanced budget is not enough for growth and job creation.
Hon har bemödat sig om att lägga fram en balanserad budget för oss.
She has endeavoured to present us with a balanced budget.
Jag undrar hur många länder i Västeuropa som kan berömma sig av en balanserad budget.
I do not know how many countries in western Europe will be able to boast a balanced budget.

Användningsexempel för "balanserad budget" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishDen tillförsikten kräver i sin tur sunda offentliga finanser och en balanserad budget.
In turn, that confidence requires healthy public finances and budgetary balance.
SwedishI unionens budgetförordning slås principen om en balanserad budget fast.
The Union’s Financial Regulation lays down the principle of budgetary balance.
SwedishJag undrar hur många länder i Västeuropa som kan berömma sig av en balanserad budget.
I do not know how many countries in western Europe will be able to boast a balanced budget.
SwedishJag hoppas och litar på att vi i tid kommer att kunna lägga fram en balanserad budget för 2005.
I hope and trust that we will be able to present, on time, a balanced Budget for 2005.
SwedishEn balanserad budget räcker inte för att skapa tillväxt och arbetstillfällen.
A balanced budget is not enough for growth and job creation.
SwedishHon har bemödat sig om att lägga fram en balanserad budget för oss.
She has endeavoured to present us with a balanced budget.
SwedishDet är något skrämmande på gång när rådsordföranden talar om en rättvis och balanserad budget.
There is something spooky afoot when the President of the Council talks about a fair and balanced budget.
SwedishOavsett tillväxttakt innebär en balanserad budget att skulderna någon gång i framtiden utplånas helt och hållet.
At any level of growth, a balanced budget means the total elimination of debt in the future.
SwedishNär det gäller stadgarna är det en balanserad budget, men den står på randen till politiskt misslyckande.
In terms of the statutes, it is a balanced budget, but it stands on the brink of political failure.
SwedishDet är inte en röst emot prisstabilitet, balanserad budget eller skuldkontroll, mekanismer och instrument.
It is not a vote against price stability, balanced budgets or the control of debt, mechanisms and instruments.
SwedishVi har inte lyckats uppnå en balanserad budget, trots att UMTS-licenserna har varit en ekonomisk välsignelse för just Tyskland.
Nor have we managed to balance the budget, despite the huge windfall from UMTS licences in Germany.
SwedishStällda inför den nuvarande situationen kanske vissa institutioner har svårt att upprätthålla en balanserad budget.
Faced with the present situation, some institutions may have some difficulties in maintaining a balanced budget.
SwedishDen måste t.ex. vara rigorösare genom att kräva att staterna behåller en balanserad budget, när tillväxten överskrider 3 procent.
I therefore call on Commissioner Solbes who, after having preached virtue, must now preach intelligence.
SwedishBalanserad budget kräver också verkliga budgetbesparingar i denna sektor, som upptar 48 % av gemenskapsbudgeten.
Balanced budgetary rigour also requires real budgetary savings in this sector, which absorbs 48 % of the Community budget.
SwedishFör de fattigaste länderna är det verkligen nödvändigt och särskilt om det är fråga om ett gott styre och om en balanserad budget.
This is vital for the poorest countries, especially if these enjoy good leadership and a balanced budget.
SwedishMålsättningen att upprätta en realistisk och balanserad budget har följaktligen varit en styrande princip för rådets arbete.
The objective of a realistic and balanced budget has consequently been the guiding principle of the Council's work.
SwedishDen måste t.ex. vara rigorösare genom att kräva att staterna behåller en balanserad budget, när tillväxten överskrider 3 procent.
It must be more rigorous in requiring states to maintain a balanced budget when growth exceeds 3% for example.
SwedishDessutom innebär euroobligationer en form av lån, vilket kan strida med principen om en balanserad EU-budget.
Not to mention the fact that the idea of Eurobonds involves debt and might clash with the principle of a balanced European budget.
SwedishJag hoppas och litar på att vi i tid kommer att kunna lägga fram en balanserad budget för 2005.
Madam President, I should like to thank your Parliament for its attention thus far, and to wish you every success with the debates on this draft Budget.
SwedishPakten innebär därför helt riktigt att det krävs ett stopp för statens skuldsättning och en balanserad budget genom hela den ekonomiska cykeln.
The Pact therefore rightly calls for an end to state indebtedness and for a budget that is balanced across the economic cycle.

Liknande översättningar för "balanserad budget" på engelska

balanserad adjektiv
budget substantiv
göra en budget verb
English
lägga upp en budget verb
English
balanserad diet substantiv
federal budget substantiv