"bakom ratten" - Engelsk översättning

SV

"bakom ratten" på engelska

SV

bakom ratten {preposition}

volume_up
bakom ratten
Platsen bakom ratten i bussar och lastbilar utgör en slitsam arbetsplats.
The seat behind the wheel in buses and lorries is a back-breaking place of work.
Hastighetsmätaren vet inte om det är en egenföretagare eller en anställd som sitter bakom ratten.
The speedometer does not know whether a self-employed person or an employee is sitting behind the wheel.
Vad är det som säger att bilister nödvändigtvis vill dricka innan de sätter sig bakom ratten?
What gets into these drivers' heads, that they insist on drinking before they get behind the wheel?

Användningsexempel för "bakom ratten" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishOch vi behöver starka, smarta, självsäkra unga kvinnor som kan sätta sig bakom ratten.
And we need strong, smart, confident young women to stand up and take the reins.
SwedishPlatsen bakom ratten i bussar och lastbilar utgör en slitsam arbetsplats.
The seat behind the wheel in buses and lorries is a back-breaking place of work.
SwedishFör 5 månader sen så somnade han bakom ratten, och... - - träffade ett träd...
About five months back, he fell asleep at the wheel and hit a tree.
SwedishHastighetsmätaren vet inte om det är en egenföretagare eller en anställd som sitter bakom ratten.
The speedometer does not know whether a self-employed person or an employee is sitting behind the wheel.
SwedishUnder en vecka får förarna inte tillbringa mer än 56 timmar bakom ratten, och under en fjortondagarsperiod måste de sluta efter 90 timmar.
In any one week, drivers must not spend more than 56 hours at the wheel, and in a fortnight, they must stop after 90.
SwedishDetta må vara sant, men utgör en förare som är egenföretagare en mindre risk bakom ratten när han är uttröttad än en anställd företagare?
This may be true, but does a self-employed driver present a smaller risk behind the steering wheel when he is overtired?
SwedishMen detta var bara toppen av isberget eftersom vi – tyvärr gång på gång – hör talas om olyckor som förorsakas av trötthet bakom ratten.
This was only the tip of the iceberg, however, as we hear – time and time again, unfortunately – of accidents caused by tiredness at the wheel.
SwedishVad är det som säger att bilister nödvändigtvis vill dricka innan de sätter sig bakom ratten?
What gets into these drivers' heads, that they insist on drinking before they get behind the wheel? Twenty milligrams strikes me as quite enough.
SwedishSedan offentliggörandet av grönboken om energi har socialdemokraterna i parlamentet efterlyst att konsumenten ska placeras bakom ratten igen.
Since the publication of the Green Paper on energy, Socialists in this Parliament have been asking for consumers to be put right back into the driving seat.
SwedishDen första handlar om bestämmelserna för det högsta antalet timmar bakom ratten för yrkeschaufförer och deras minsta antal raster och viloperioder.
The first concerns the rules governing the maximum number of hours behind the wheel for professional drivers and their minimum breaks and rest periods.
SwedishUnder en vecka får förarna inte tillbringa mer än 56 timmar bakom ratten, och under en fjortondagarsperiod måste de sluta efter 90 timmar.
We too have tried to be flexible, and we hope that the Council and the Commission, when they look at these amendments, will be able to follow Parliament ’ s thinking.
SwedishDärför är de som kritiserar EU för att vara odemokratiskt skvatt galna när de motsätter sig ett fördrag som sätter medborgarna och deras företrädare bakom ratten.
So those who attack the EU for being undemocratic are barking mad to oppose a treaty which puts citizens and their representatives in the driving seat.
SwedishOm en förare redan har arbetat i flera timmar när han sätter sig bakom ratten på en 40-tonslastbil kommer han att vara trött och ha svårt att koncentrera sig.
If a driver has been working for several hours before he climbs behind the steering wheel of a 40-tonne truck, he is already tired and will find it difficult to concentrate.
SwedishAtt kunna slappna av bakom ratten är ju behagligt, men i mina ögon är det mycket viktigare att köra säkert och, i synnerhet, att vara medveten om följderna av det egna trafikbeteendet.
Relaxed driving is a fine thing, but I believe it is far more important to drive safely and, above all, to be aware of the consequences of one's driving behaviour.

Liknande översättningar för "bakom ratten" på engelska

bakom adverb
bakom adjektiv
bakom preposition
bakom flötet adverb
English
bakom i tiden adverb
bakom mig preposition
English