"baklänges" - Engelsk översättning

SV

"baklänges" på engelska

SV

baklänges {adverb}

volume_up
baklänges (även: tillbaka, bakåt, åter, bakut)
En liten behavioristisk ekonomisk detalj: i Italien går man baklänges med straffpoäng.
Tiny little behavioral economics detail: in Italy, penalty points go backwards.
Men det är inte så lätt för den andra strängen för den måste kopieras baklänges.
But things aren't so simple for the other strand because it must be copied backwards.
Man måste räkna baklänges för att nå den 1-procentiga tröskeln.
You have to count backwards in order to reach this 1 % threshold.
baklänges (även: bakåt, tillbaka, åter, bakut)

Användningsexempel för "baklänges" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishMen det är inte så lätt för den andra strängen för den måste kopieras baklänges.
But things aren't so simple for the other strand because it must be copied backwards.
SwedishEn liten behavioristisk ekonomisk detalj: i Italien går man baklänges med straffpoäng.
Tiny little behavioral economics detail: in Italy, penalty points go backwards.
SwedishMan måste räkna baklänges för att nå den 1-procentiga tröskeln.
You have to count backwards in order to reach this 1 % threshold.
SwedishMan måste räkna baklänges för att nå den 1-procentiga tröskeln.
You have to count backwards in order to reach this 1% threshold.
SwedishDu ska få se hur snabbt den där räknaren kan gå baklänges.
You're gonna see how fast that counter can count backwards.
SwedishVem vill sätta sig på ett tåg för att åka baklänges?
Who in their right mind would take a train that moved backwards?
SwedishDå hamnade dikten på pappret ord för ord- -baklänges, från det sista ordet till det första.
And in these instances, the poem would come up on the page perfect and intact but backwards, from the last word to the first.
Swedish(Skratt) Okej, här kommer låten baklänges, och försök upptäcka de gömda budskapen som skall finnas däri.
(Laughter) All right, here it is backwards, and see if you can hear the hidden messages that are supposedly in there.
SwedishHär bad vi Mats räkna baklänges från 100.
And here we asked Motts to calculate backwards from 100.
SwedishEfter den senaste utvidgningen verkar det sociala Europa röra sig i två olika hastigheter, men i båda fallen baklänges.
After the last enlargement, it seems that social Europe is developing at two rates, with both of them going backwards.
SwedishHär är samma låt, fast baklänges.
SwedishAtt stå stilla är att gå baklänges.
SwedishDe lät vattnet flyta baklänges.
SwedishMan måste räkna baklänges.
SwedishVi går nu baklänges.
SwedishJag gick dessutom i en korridor i går när jag såg en kameraman som gick baklänges samtidigt som han filmade en parlamentsledamot.
In addition to this, I was proceeding along the corridor yesterday afternoon when a cameraman was walking backwards filming a Member of this House.
SwedishSå som föregående talare uttrycker sig kan man bara tala om man tror att man kan få tidens hjul att rulla baklänges.
Mr President, Commissioner, people can only say the kind of things the previous speaker has just said if they believe they can turn back the clock.
SwedishVi rör oss baklänges, vi zoomar ut, ut genom en kärnpor, som är öppningen till denna avdelning som innehåller allt det DNA som kallas kärnan.
We're pulling out, we're zooming out, out through a nuclear pore, which is the gateway to this compartment that holds all the DNA called the nucleus.
SwedishVi får en känsla av att ni försöker dra lärdom av misslyckandet i Cancún, men samtidigt ger ni intryck av att bara gå halva vägen, och att göra det baklänges.
I think that, on the contrary, every effort needs to be made to restore confidence between the European Union and the developing countries.