"bakgård" - Engelsk översättning

SV

"bakgård" på engelska

SV

bakgård {utrum}

volume_up
bakgård
volume_up
backyard {substantiv} [GBR]
Det låter heller inte som man skall bränna dessa hemma på sin bakgård.
Nor does it sound as if one should be burning them at home in one' s backyard.
Afrika är Europas bakgård, vårt näraliggande grannskap.
Africa is Europe’ s backyard: our near neighbourhood.
Afrika är Europas bakgård, vårt näraliggande grannskap.
Africa is Europe’s backyard: our near neighbourhood.
bakgård

Användningsexempel för "bakgård" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishDet låter heller inte som man skall bränna dessa hemma på sin bakgård.
Nor does it sound as if one should be burning them at home in one' s backyard.
SwedishOm samhällen kan sälja sina produkter utanför sin egen bakgård kommer de att utvecklas.
If communities can sell their produce outside their own backyard, they make progress.
SwedishDet är inte vår bakgård utan vår framsida och på längre sikt ett framtida EU-område.
It is not our back yard, but our front yard, and in the long term, a future EU territory.
SwedishMan påminner ofta om att Sydosteuropa är en "bakgård" i kris med Europeiska unionen.
People are always saying that South-Eastern Europe is the European Union' s crisis-riven back yard.
SwedishMan påminner ofta om att Sydosteuropa är en " bakgård " i kris med Europeiska unionen.
People are always saying that South-Eastern Europe is the European Union's crisis-riven back yard.
SwedishAtt resultaten inte alltid blir bra framgår av ett exempel från Polens bakgård.
The fact that the results are not always good can be seen from an example from beyond Poland's backyard.
SwedishOffren för dessa brott finns också på vår egen bakgård.
The victims of these criminal offences can also be found in our own backyards.
SwedishVi kan inte komma vidare utan att först städa på vår egen bakgård!
We shall not get far if we do not put our own house in order first.
SwedishVi får inte bli offer för ”inte på min bakgård”-attityden.
We cannot be the victim of the ‘NIMBY’ syndrome: not in my back yard.
SwedishVi känner emellertid av detta ytterst intensivt på vår egen bakgård.
However, we feel this most acutely in our own back yard.
SwedishJag skulle dock börja med att titta efter bjälken i vårt eget öga och städa upp på vår egen bakgård.
Having said that, I would first look for the beam in our own eye and put our own house in order.
SwedishI synnerhet den unga generationen betraktar Europa som sin bakgård och världen bara som sin hemstad.
Especially the young generation regards Europe as the backyard and the globe as just the hometown.
SwedishJag har aldrig stött principen ”inte på min bakgård”.
I have never supported the principle of 'not in my back yard'.
SwedishAfrika är Europas bakgård, vårt näraliggande grannskap.
Africa is Europe’ s backyard: our near neighbourhood.
SwedishAfrika är Europas bakgård, vårt näraliggande grannskap.
Africa is Europe’s backyard: our near neighbourhood.
SwedishDe europeiska företagen vill på detta sätt behålla sin blygsamma närvaro på Förenta staternas bakgård.
European companies would love to maintain their small presence in the backyard of the United States in this way.
SwedishDet är inte längre möjligt för varje medlemsstat att införa sin egen invandringspolitik på sin egen bakgård.
It is no longer conceivable for each Member State to implement its own immigration policy in its own backyard.
SwedishRådet skulle göra klokt i att städa rent på sin egen bakgård innan det raserar EU-medborgarnas civila friheter.
The Council would do well to look in its own backyard before it gobbles up the civil liberties of EU citizens.
SwedishLandet är även en stor aktör med 45 miljoner medborgare och Ryssland betraktar det väldigt mycket som sin egen bakgård.
It is also a big player, with 45 million citizens, and Russia sees the country as very much in its backyard.
SwedishEU gjorde sig påmint, men utan att bli inblandat i en aggressiv politik på våra ryska grannars bakgård.
Europe made its presence felt, without, however, getting involved in an aggressive policy in our Russian neighbours' backyard.