"bakbunden" - Engelsk översättning

SV

"bakbunden" på engelska

SV

bakbunden {adjektiv}

volume_up
bakbunden

Användningsexempel för "bakbunden" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishMan kan inte tala om en framtida process med ena handen bakbunden.
You cannot talk about a future process with one hand tied behind your back.
SwedishUtan dessa fakta bekämpar vi bedrägeri med ena handen bakbunden.
Without the facts we are fighting fraud with one hand tied behind our back.
SwedishDemokratier, hävdade han, måste kämpa med ena armen bakbunden.
Democracies, he argued, have to fight with one hand tied behind their backs.
SwedishFru kommissionsledamot, om vi deltar i en boxningsmatch med den ena handen bakbunden kan vi inte vinna.
You see, Commissioner, if we take part in a boxing match with one hand tied behind our back, we cannot win.
SwedishMen, fru minister, nog går väl kosovanerna till dessa förhandlingar med en hand bakbunden?
Yet surely, Madam President-in-Office, the Kosovans will be attending these talks with their hands tied behind their backs.
SwedishMinisterrådet vill ha en bakbunden kommission, vill ta ifrån Europaparlamentet den roll det så mödosamt efter många år har erövrat.
The Council of Ministers wishes to tie the hands of the Commission; it wishes to strip Parliament of the role so painstakingly acquired over so many years.
SwedishSkottlands affärsmän från fiskeindustri till bönder, från tillverkare till turistsektorn tvingas konkurrera med en hand bakbunden.
Scotland's traders, from fish processors to farmers, from manufacturers to the tourism sector, are being forced to compete with one hand tied behind their backs.
SwedishUtan detta, kommer polismyndigheter som bedriver verksamhet till förmån för lag och ordning, att arbeta med ena handen bakbunden i motsats till de brottsliga organisationerna.
Without this, police forces operating in the sphere of law and order will be working with one hand tied behind their backs compared with the criminal organisations.
SwedishJag blev också tagen av den bild som kommissionsledamot Chris Patten målade upp när han sade att om vi går med i kampen mot terrorismen, så har vi på sätt och vis ena handen bakbunden.
I was also moved by the image that Commissioner Patten conjured up, that if we enter into the fight against terrorism, in a way we have one hand tied behind our backs.
SwedishHan har utfört ett fantastiskt arbete, men för att parafrasera Winston Churchill: Ge honom verktygen, så att han kan utföra sin uppgifter som ledare för organet och inte med ena handen bakbunden.
He is doing a magnificent job but to paraphrase Winston Churchill: Give him the tools so he can carry on functioning as an agency head and not with one hand tied behind his back.