"Bahá'í" - Engelsk översättning

SV

"Bahá'í" på engelska

EN

"Bahá'í Faith" på svenska

SV

Bahá'í {egennamn}

volume_up
Vi har under de senaste dygnet sett ytterligare arresteringar av personer som har arbetat med henne och förvisso andra medlemmar av Bahá'í faith.
We have seen further arrests in the last 24 hours of people who have worked with her and indeed other members of the Bahá'í faith.
EN

Bahá'í Faith {egennamn}

volume_up
Bahá'í Faith
We have seen further arrests in the last 24 hours of people who have worked with her and indeed other members of the Bahá'í faith.
Vi har under de senaste dygnet sett ytterligare arresteringar av personer som har arbetat med henne och förvisso andra medlemmar av Bahá'í faith.

Användningsexempel för "Bahá'í" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishBetänkandet lyfter också fram förtrycket av kristna och Baha'i-samfundet.
The report also highlights the repression of Christians and the Baha'i community.
SwedishSju ledande personer i det religiösa samfundet Bahá'í togs i förvar i maj 2008.
Seven leading figures in the Bahá'í religious community were taken into custody in May 2008.
SwedishTill exempel hålls de sju Baha'i-ledarna fortfarande fängslade, enbart på grund av sin religiösa övertygelse.
For example, the seven Baha'i leaders are still imprisoned only on the basis of their religious convictions.
SwedishEn annan händelse under den senaste tiden är att ytterligare 12 medlemmar av den religiösa Baha'i-rörelsen har internerats.
Another recent issue is the detention of another 12 members of the Baha'i religious community.
SwedishVi har under de senaste dygnet sett ytterligare arresteringar av personer som har arbetat med henne och förvisso andra medlemmar av Bahá'í faith.
We have seen further arrests in the last 24 hours of people who have worked with her and indeed other members of the Bahá'í faith.
SwedishÄndå får vi klagomål om diskriminering mot kopterna och mot andra religiösa minoriteter såsom bahá'í på arbetsplatser och inom rättssystemet.
However, we do hear complaints of discrimination against the Copts and against other religious minorities such as the Bahá'í in the workplace and by the judicial system.
SwedishNär nu de sju dignitärerna från det religiösa samfundet Bahá'í ska ställas inför rätta denna vecka så uppfylls inte ens de mest grundläggande kraven i rättsordningen.
Now, these seven dignitaries of the Bahá'í religious community are to be subjected to a trial this week that meets not even the most basic requirements of the rule of law.