"baggage" - Engelsk översättning

SV

"baggage" på engelska

EN

"baggage" på svenska

volume_up
baggage {substantiv}
SV

baggage {neutrum}

volume_up
1. ironiskt
EN

baggage {substantiv}

volume_up
1. allmänt
baggage (även: burden, cargo, pack, shipment)
Ladies and gentlemen, as one of the ten countries joining the European Union, Lithuania brings with it the same historical baggage of culture, conflict and history that the whole of Europe carries.
Litauen, ett av de tio länder som ansluter sig till Europeiska unionen, för med sig hela den historiska börda som hela Europa bär på: kultur, konflikter och historia.
2. amerikansk engelska
baggage (även: luggage)
Please claim all baggage at carousel number two... in baggage claim.
Var vänliga och ta allt bagage från bagageuttag nr 2...
The ideological baggage you packed into your question defies description.
Det ideologiska bagage som ni fyllde er fråga med trotsar all beskrivning.
We need to ensure the introduction of a 100 % whole baggage screening process at all airports in Europe.
Vi är tvungna att se till att en hundraprocentig kontroll av allt bagage görs på alla flygplatser i Europa.
baggage (även: luggage)

Synonymer (engelska) till "baggage":

baggage
English
baggage car