"bagatell" - Engelsk översättning

SV

"bagatell" på engelska

EN
volume_up
bagateller {enb. plur.}
SV

bagatell {utrum}

volume_up
Vi kan inte tillåta att ett fullständigt samarbete med Icty blir en bagatell, som man kan förbise i diplomatins intresse.
We cannot allow full cooperation with the ICTY to become a trifle which may be overlooked in the interests of diplomacy.
Det är visserligen oerhört små steg som tas här - det är nästintill en bagatell - men det är ändå små steg mot ökad öppenhet.
Extremely small steps are, indeed, being taken here (it is almost a mere trifle) but they are nevertheless small steps towards greater transparency.
Något måste dock göras. eftersom 70 miljoner ton farligt avfall per år - en siffra som ökar - inte är någon bagatell.
Something has to be done, however, because 70 million tonnes of hazardous waste per year - and rising - is no trifling matter.

Användningsexempel för "bagatell" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishUtestående fordringar på sammanlagt 3 miljarder euro är ingen bagatell.
It is no small thing to have outstanding debts totalling EUR 3 billion.
SwedishDetta är ingen bagatell och frågan om utbildning är mycket viktig.
This is no small matter and the educational issue is very important.
SwedishI de stora politiska sammanhangen utgör detta betänkande en bagatell.
Madam President, this report is, of course, of little importance in the broad political scheme of things.
SwedishDetta kan knappast betraktas som en bagatell.
Ladies and gentlemen, this is no minor occurrence.
SwedishVi kan inte tillåta att ett fullständigt samarbete med Icty blir en bagatell, som man kan förbise i diplomatins intresse.
We cannot allow full cooperation with the ICTY to become a trifle which may be overlooked in the interests of diplomacy.
SwedishAtt utgöra en minoritet på 33 eller också 35 procent i det egna landet är med tanke på de omgivningar som landet befinner sig i nämligen inte någon bagatell.
For it is no small thing to have a minority of 33% or even 35% in one' s own country.
SwedishNågot måste dock göras. eftersom 70 miljoner ton farligt avfall per år - en siffra som ökar - inte är någon bagatell.
Something has to be done, however, because 70 million tonnes of hazardous waste per year - and rising - is no trifling matter.
SwedishDet kanske verkar vara en bagatell, men ibland kan också det löjliga behandlas seriöst, och ibland kan något som är seriöst förefalla löjligt.
It may sound trivial, but sometimes even the ridiculous can be treated seriously, or something serious can seem ridiculous.
SwedishDet är ingen bagatell.
SwedishDet är visserligen oerhört små steg som tas här - det är nästintill en bagatell - men det är ändå små steg mot ökad öppenhet.
Extremely small steps are, indeed, being taken here (it is almost a mere trifle) but they are nevertheless small steps towards greater transparency.
SwedishOm man alltså för en sådan bagatell ställer upp en kvot för återvinning, då måste vi väl ändå införa vissa kvoter för återvinning av 9 miljoner bilskrot och det före år 2020.
So if we fix a recycling quota for such a small matter, then we surely also need to have recycling quotas for nine million tonnes of scrap cars, and certainly before the year 2020.

Synonymer (svenska) till "bagatell":

bagatell
Swedish