SV

badare {utrum}

volume_up
badare (även: badgäst)
volume_up
bather {substantiv} [GBR]
Enligt de nuvarande standarderna riskerar alltså en av åtta badare att bli sjuk.
One in eight bathers, according to current standards, runs the risk of becoming ill.
För närvarande kan badare bara med viss svårighet och bara på Internet få kunskap om föregående års vattenkvalitet.
At the moment, bathers can only access the quality that pertains to the previous year with some difficulty and only on the Internet.
I princip bör badvatten vara av samma kvalitet som dricksvatten, eftersom många badare och simmare även råkar dricka av det.
In principle, bathing water should be of drinking-water quality, as many bathers and swimmers do end up drinking it.

Användningsexempel för "badare" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishEnligt de nuvarande standarderna riskerar alltså en av åtta badare att bli sjuk.
One in eight bathers, according to current standards, runs the risk of becoming ill.
SwedishI princip bör badvatten vara av samma kvalitet som dricksvatten, eftersom många badare och simmare även råkar dricka av det.
In principle, bathing water should be of drinking-water quality, as many bathers and swimmers do end up drinking it.
SwedishFör närvarande kan badare bara med viss svårighet och bara på Internet få kunskap om föregående års vattenkvalitet.
At the moment, bathers can only access the quality that pertains to the previous year with some difficulty and only on the Internet.
SwedishEn konsekvens av detta har hittills varit att kommissionen har kunnat göra en egen tolkning av begreppet "ett stort antal badare".
One consequence of this has so far been that the Commission has been able to come up with its own interpretation of the concept, ‘a large number of bathers’.
SwedishMed de standarder som föreslagits av kommissionen och parlamentets utskott för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet skulle en av tjugo badare bli sjuk.
With the standards proposed by the Commission and this House’s Committee on the Environment, Public Health and Food Safety, one in twenty bathers become ill.
SwedishI princip bör badvatten vara av samma kvalitet som dricksvatten, eftersom många badare och simmare även råkar dricka av det.
I am therefore pleased and I would point out that this demonstrates the extent to which the quality of the environment adds value to the economic system, to industries and also to social welfare.
SwedishGenom det nya direktivet ges förutsättningar för renare badvatten längs stränder och utmed sjöar inom EU, bättre information för badare och mindre byråkrati för de lokala myndigheterna.
The new directive provides for cleaner bathing water along beaches and lakes in Europe, better information for bathers and less red tape for local authorities.

Synonymer (svenska) till "bada":

bada
bad
Swedish