"Bacchus" - Engelsk översättning

SV

"Bacchus" på engelska

EN
EN

"Bacchus" på svenska

SV
SV

Bacchus {egennamn}

volume_up
1. mytologi
Bacchus
Exakt när och varför lade kommissionen in SUB ”vinohradnícka oblast’ Tokaj” i E‑Bacchus?
When and why did the Commission exactly enter the PDO ‘vinohradnícka oblast Tokaj’ in the E‑Bacchus?
And to Bacchus, the god of grapes.
Den slovakiska begäran ingår inte längre i gemenskapens databas E-Bacchus bland produkterna med skyddad ursprungsbeteckning.
The Slovak request is now no longer in the Community's E-Bacchus database among the protected designations of origin.
EN

Bacchus {egennamn}

volume_up
1. mytologi
Bacchus
When and why did the Commission exactly enter the PDO ‘vinohradnícka oblast Tokaj’ in the E‑Bacchus?
Exakt när och varför lade kommissionen in SUB ”vinohradnícka oblast’ Tokaj” i E‑Bacchus?
Och Bacchus, vinets gud.
The Slovak request is now no longer in the Community's E-Bacchus database among the protected designations of origin.
Den slovakiska begäran ingår inte längre i gemenskapens databas E-Bacchus bland produkterna med skyddad ursprungsbeteckning.

Användningsexempel för "Bacchus" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishExakt när och varför lade kommissionen in SUB ”vinohradnícka oblast’ Tokaj” i E‑Bacchus?
When and why did the Commission exactly enter the PDO ‘vinohradnícka oblast Tokaj’ in the E‑Bacchus?
SwedishDen slovakiska begäran ingår inte längre i gemenskapens databas E-Bacchus bland produkterna med skyddad ursprungsbeteckning.
The Slovak request is now no longer in the Community's E-Bacchus database among the protected designations of origin.
SwedishOch Bacchus, vinets gud.
SwedishDe slovakiska SUB och SGB bedöms i databasen E‑Bacchus vara identiska, vilket innebär en tydlig överträdelse av ovannämnda förordning.
In the case of Slovakian PDOs and PGIs, the E‑Bacchus database deems the two cases identical, which is a clear breach of the provisions of the abovementioned Regulation.
SwedishI den grekiske guden Dionysos och den romerska guden Bacchus efterföljd gav kristenheten seden att framställa spritdrycker ett nytt uppsving under Medeltiden.
Following on from the Greek god Dionysus and the Roman god Bacchus, the tradition of spirit production was given a new boost during the Middle Ages by Christianity.