"båtar" - Engelsk översättning


Infinitiv av båtar: båta
SV

"båtar" på engelska

EN
EN
EN
volume_up
bogserad båt {substantiv} [exempel]
EN

Användningsexempel för "båtar" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishDet innefattar modernisering av båtar, särskilt vad gäller säkerheten ombord.
The inshore fisheries sector is badly in need of development and modernisation.
SwedishDär fiskar europeiska båtar också fisksorter som de lokala fiskarna fiskar.
European ships fish there for fish species that are used by the local fishermen.
SwedishItalien har i flera veckor varit målet för hundratals båtar med olagliga invandrare.
Italy has, for weeks, been targeted by hundreds of boats of illegal immigrants.
SwedishDet innefattar modernisering av båtar, särskilt vad gäller säkerheten ombord.
That includes boat modernisation, notably where safety on board is concerned.
SwedishAlla båtar från medlemsstaterna måste respektera en exklusiv ekonomisk tolvmilszon.
All Member State ships should respect an economic twelve-mile exclusion zone.
SwedishVåra pengar skulle räcka till ungefär 2 500 båtar i stället för de 200 som nämns här.
Our money would buy something like 2500 boats in place of the 200 referred to here.
SwedishVad är det för fel med att sammanföra deras fisk med våra båtar och vårt kunnande?
What is wrong in putting together its fish and our boats and our know-how?
SwedishVi såg några av de båtar som flyktingar använder för att ta sig över Medelhavet.
We saw some of the boats used by immigrants to cross the Mediterranean.
SwedishSöderifrån kommer båtar och flottar till södra Italien och södra Spanien.
Boats and rafts arrive along its borders in southern Italy and southern Spain.
SwedishNär allt kommer omkring rör det sig om åtta till tio tusen båtar som är sub-standard.
At the end of the day, we are talking about eight to ten thousand sub-standard ships.
SwedishVäldigt många båtar läcker vilket gör att även mycket smörjolja sipprar ut.
As a huge number of boats leak, a great proportion of lubricant seeps out.
SwedishBåtar ligger ofta för ankare, men även miljöpolitiken måste vara förankrad.
Boats often lie at anchor, but environmental policy must also be anchored.
SwedishReglersystem har länge använts i autopiloter för flygplan och båtar.
Control systems have long been used in automatic pilots for airplanes and boats.
SwedishKomorerna erhåller alltså 2,7 miljoner euro för att släppa in EU:s båtar.
Thus, the Union of the Comoros receives EUR 2.7 million to let in EU boats.
SwedishMycket ofta har man lagt ner en stor del av den egna fritiden på att tillverka dessa båtar.
Building these craft often takes a long time and is a leisure activity in itself.
SwedishVarje dag slängs fem miljoner föremål fast avfall överbord från båtar.
Mr President, every day five million items of solid waste are thrown overboard from ships.
SwedishVi kanske inte har elektriska båtar nu, men det skulle vi kunna ha i framtiden.
Fuel prices and costs are an important factor and there again we need to look to the future.
SwedishÄr det så praktiskt egentligen att samla upp och transportera dessa båtar till denna region?
Is it really so practical to collect these boats and transport them to the region?
SwedishVi kanske inte har elektriska båtar nu, men det skulle vi kunna ha i framtiden.
We might not have electrical boats now, but we could in the future.
SwedishPå så sätt kan man förfina systemet med kvoter och förhindra upphuggning av nya båtar.
We can thus refine the quota system and make the destruction of new vessels unnecessary.

Synonymer (svenska) till "båt":

båt