"bäst" - Engelsk översättning

SV

"bäst" på engelska

EN
SV

bäst {adjektiv}

volume_up
bäst
För att det inte räcker att vilja vara bäst för att bli bäst.
Because wanting to be the best is not sufficient to be the best.
Det är bäst att överlämna detta till nationella förvaltningars kompetensområde.
It is best to leave this to the competence of national administrations.
Men det är en av de bäst bevarade hemligheterna i EU och i utvecklingsländerna.
But that is one of the best-kept secrets in Europe and in the developing world.

Synonymer (svenska) till "bäst":

bäst

Användningsexempel för "bäst" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishI den aktuella krissituationen är det bäst att göra mer i stället för att vänta.
In the current crisis situation, it is better to do more, rather than to wait.
SwedishDäremot anser jag att andra åtgärder bäst hör hemma på nationell eller lokal nivå.
However, I think that other measures belong more at the national or local level.
SwedishVad är bäst för multilateralism och multilaterala förfaranden och institutioner?
What is right for multilateralism and multilateral processes and institutions?
SwedishMen det är en av de bäst bevarade hemligheterna i EU och i utvecklingsländerna.
But that is one of the best-kept secrets in Europe and in the developing world.
SwedishDet förklarar att företagen flyttar dit där avkastningen på kapitalet är bäst.
This explains why companies relocate to where the return on capital is greatest.
SwedishVi måste koncentrera oss på att finna lösningar som bäst passar ett lands behov.
We have to concentrate on finding solutions which best fit a country's needs.
SwedishI det här skedet vet vi inte vilken teknik som är bäst för hållbar rörlighet.
At this stage, we do not know which technology is best for sustainable mobility.
SwedishTycker du att det är svårt att bestämma vilken praktikplats som passar dig bäst?
Do you have trouble deciding which apprenticeship will be most interesting for you?
SwedishMed hjälp av regionala livsmedelskedjor kan man bäst kontrollera matens kvalitet.
Regional food chains would help us to monitor the quality of food in the best way.
SwedishMålet är inte att veta vem som gör vad, utan att veta vem som gör det som är bäst.
The objective is not to know who is doing what but to know who does what best.
SwedishProgrammerade kylskåp kan känna av när olika produkters bäst före-datum går ut.
Programmed refrigerators will be able to recognise products past their expiry date.
SwedishÄr det bäst att behålla en fast eller rörlig växelkurs under en konjunkturnedgång?
Is it better to maintain a fixed or flexible exchange rate during a recession?
SwedishKonsumentintresset tas bäst till vara på en marknad där det råder fri konkurrens.
The interests of consumers are best served in a market with free competition.
SwedishDet görs bäst genom en ny federalism som bygger på en europeisk författning.
That can best be done through a new federalism based on a European constitution.
SwedishVad gäller länderna i Öst- och Centraleuropa gör vi detta bäst genom projekt.
With the Eastern and Central European countries we do this best through projects.
SwedishVilken ram lämpar sig bäst för omhändertagandet av äldre människor och handikappade?
What is the most suitable framework for the care of elderly and disabled people?
SwedishDet var en vacker fisk, smakfull, mönstrad, köttig, en bäst-säljare på menyn.
It was a beautiful fish: flavorful, textured, meaty, a bestseller on the menu.
SwedishKultur är en del av vårt samhälle som fungerar bäst utan politisk inblandning.
Culture is a part of our society that operates best without political interference.
SwedishVi uträttar mer och vi är som allra bäst när vi är ” européer i samarbete ”.
We achieve more, and we are at our very best, as 'Europeans – Working Together '.
SwedishDeras intresse tjänades inte bäst i de samtal som har pågått fram till i dag.
Their interests were not being best served in the talks that have gone on to date.