"ayatolla" - Engelsk översättning

SV

"ayatolla" på engelska

SV

ayatolla {utrum}

volume_up
ayatolla
I går var det 32 år sedan ayatolla Khomeini återvände till Iran från Paris.
Yesterday was the 32nd anniversary of the return to Iran from Paris of Ayatollah Khomeini.
De kan då till och med hänvisa till den avlidne ayatolla Khomeini, grundaren av Islamiska republiken Iran.
In doing so, they can even make reference to the late Ayatollah Khomeini, founder of the Islamic Republic of Iran.
Frankrike stödde förstås ayatolla Khomeini och flög tillbaka honom till Teheran.
. - Mr President, France, of course, nurtured the Ayatollah Khomeini and flew him back to Tehran.

Användningsexempel för "ayatolla" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishI går var det 32 år sedan ayatolla Khomeini återvände till Iran från Paris.
Yesterday was the 32nd anniversary of the return to Iran from Paris of Ayatollah Khomeini.
SwedishDe kan då till och med hänvisa till den avlidne ayatolla Khomeini, grundaren av Islamiska republiken Iran.
In doing so, they can even make reference to the late Ayatollah Khomeini, founder of the Islamic Republic of Iran.
SwedishDet var i Ramallah, och den föreställde ayatolla Khomeini tillsammans med Hamas ledare Ahmed Yassin och Abdel Aziz Rantisi.
It was in Ramallah, and it depicted Ayatollah Khomeini together with Hamas leaders Yassin and Rantisi.
SwedishDet var i Ramallah, och den föreställde ayatolla Khomeini tillsammans med Hamas ledare Ahmed Yassin och Abdel Aziz Rantisi.
It was in Ramallah, and it depicted Ayatollah Khomeini together with Hamas leaders Yassin and Rantisi.
SwedishFrankrike stödde förstås ayatolla Khomeini och flög tillbaka honom till Teheran.
on behalf of the ECR Group. - Mr President, France, of course, nurtured the Ayatollah Khomeini and flew him back to Tehran.
SwedishVi vill absolut inte spela någon ayatolla som Rosado Fernandes insinuerar.
Mr President, Commissioner, ladies and gentlemen, we do not wish to play Ayatollah, as Mr Rosado Fernandes is insinuating.
SwedishMen jag är inte så säker på att det är av övertygelse som landets religiöse ledare ayatolla Khamenei har uppdragit åt landets rättsväsende att granska domen.
However, I am not entirely convinced that it is as a matter of conviction that the country's religious leader, Ayatollah Khamenei, has ordered the judiciary to review the verdict.
SwedishDelvis tack vare de modiga insatserna från ayatolla al-Sistani kan man nu ana ett återupprättande av ordning och säkerhet i Najaf under den irakiska interimsregeringens ledarskap.
Partly thanks to the courageous efforts on the part of Ayatollah Al-Sistani, the restoration of order and safety in Najaf under the leadership of the Iraqi Interim Government is in sight.
SwedishVi vet att Ayatolla Khomeini, som ledde den iranska revolutionen, drev en liknande linje, men vi är nu desto mer tacksamma mot f.d. president Mohammad Khatami för att han tog avstånd från den.
We know that the Ayatollah Khomeini, who led the Iranian revolution, took a similar line, but we are now all the more grateful to the former President Khatami for distancing himself from it.