SV

axel {utrum}

volume_up
1. allmänt
axel
volume_up
axis {substantiv}
Dialogrutan för en speciell axel bär axelns namn (t.ex. X-axel).
The dialog for a special axis carries the name of this axis (e. g.
Problemet är att det finns en X-axel för det, vilket är den praktiska axeln.
Now the problem is there's an X-axis for that, which is the practical axis.
En polygon roteras med 360 grader runt en axel till den tredje dimensionen.
A polygon will be rotated 360 degrees around an axis into the third dimension.
axel (även: hjulaxel)
volume_up
axle {substantiv}
Utan en obligatorisk andra axel kan de dessutom köra sönder vägar som ligger på lös mark, som i de nederländska torvområdena.
Moreover, without a compulsory second rear axle, they can destroy roads on soft soil, such as the Dutch peat polders.
Bussar med en längd mellan 13,5 och 15 meter bör ha tre axlar, för att förhindra att den högsta tillåtna vikten per axel överskrids.
Buses between 13.5 and 15 metres long must have three axles, in order to avoid exceeding the maximum weight per axle.
Detta betyder i praktiken att driftskostnaderna inte bör påverkas onödigt negativt genom tillägget av en tredje axel som egentligen inte behövs.
This means, in practice, that the running costs must not be compromised unnecessarily by fitting a third axle, which is not necessary, strictly speaking.
axel (även: skuldra, vägkant, vägren)
Men om vi går axel mot axel, och våra axlar rör vid varandra, så är det okej.
But if I walk shoulder-to-shoulder, even touching shoulders, it's no problem.
Han sa, "Din axel kommer att bli bra, men Dave, det finns något i din lunga."
He said, "Your shoulder's going to be fine, but Dave, there's something in your lung."
Jag har upptäckt en ny brun fläck på min axel!
I found another brown spot on my shoulder.
2. textilier
axel
volume_up
shaft {substantiv}

Användningsexempel för "axel" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishAxel 2: inrättandet av en global, integrerad strategi för kontroll och inspektioner.
Axis 2: instituting a global and integrated approach to control and inspection.
SwedishMen om vi går axel mot axel, och våra axlar rör vid varandra, så är det okej.
But if I walk shoulder-to-shoulder, even touching shoulders, it's no problem.
SwedishEn polygon roteras med 360 grader runt en axel till den tredje dimensionen.
A polygon will be rotated 360 degrees around an axis into the third dimension.
SwedishProblemet är att det finns en X-axel för det, vilket är den praktiska axeln.
Now the problem is there's an X-axis for that, which is the practical axis.
SwedishHan sa, "Din axel kommer att bli bra, men Dave, det finns något i din lunga."
He said, "Your shoulder's going to be fine, but Dave, there's something in your lung."
SwedishAxel 1: skapandet av en kultur som präglas av regelefterlevnad och ansvarstagande i sektorn.
Axis 1: the creation of a culture of compliance and responsibility of the sector.
SwedishDu kan till exempel skala en axel till 10 centimeter, den andra till 100 millimeter.
You can, for example, scale one axis to 2 in. and the other to 1.5 in.
SwedishDessa värderingar utgör ändpunkterna i den axel som definierar ett bestående Europa.
These are the poles of the axis which defines a sustainable Europe.
SwedishMed det här kommandot öppnar du en dialogruta där du kan ändra axel-egenskaperna.
Opens a dialog that enables you to change the axis properties.
Swedishondskans axel?.
I believe it is right to call this regime part of the axis of evil.
Swedishondskans axel?.
I believe it is right to call this regime part of the axis of evil.
SwedishSå han tog Maitreya -- som krympte till en glob, en boll -- och lyfte upp honom på sin axel.
And so he took the Maitreya -- it shrunk into a globe, a ball -- took him on his shoulder.
Swedishondskans axel?.
The European Union does not agree with the " axis of evil " policy.
SwedishDet finns tre huvudsakliga kritikpunkter, och Axel Voss har redan nämnt några av dem.
There are three principal points of criticism, and Mr Voss has also already mentioned some of them.
SwedishInget har uppnåtts genom att man har stämplat Syrien som en del av en ”ondskans axel”.
Labelling Syria part of an axis of evil has achieved nothing.
Swedishondskans axel?.
The European Union does not agree with the "axis of evil" policy.
SwedishInstitutet bör bli den axel som den europeiska jämställdheten och genomförandet av den roterar kring.
Emile Zola said that a woman is the axis around which civilisation revolves.
SwedishMed de tillhörande kommandoknapparna bestämmer Du för Ditt objekts X-axel hur texturen ska placeras.
Click the respective buttons to define the texture for the object X axis.
SwedishMed de tillhörande kommandoknapparna bestämmer Du för Ditt objekts Y-axel hur texturen ska placeras.
Click the respective buttons to define the texture for the object Y axis.
SwedishMed det här kommandot öppnar du en dialogruta där du kan ändra axel-egenskaperna.
This gives you a dialog for changing axis properties.