"avyttra" - Engelsk översättning

SV

"avyttra" på engelska

SV avyttra
volume_up
{verb}

Den skall särskilt kunna förvärva och avyttra fast och lös egendom samt föra talan inför domstolar och andra myndigheter.2.
It may, in particular, acquire or dispose of movable or immovable property and may be a party to legal proceedings.2.
Slutligen anser jag att vi under omstruktureringsperioden måste avyttra alla ledningsverktyg, inklusive privat förvaring.
Finally, I think that during the restructuring period we need to dispose of all management tools, including private storage.
Europeiska centralbanken skall särskilt kunna förvärva och avyttra fast och lös egendom samt föra talan inför domstolar och andra myndigheter.2.
It may, in particular, acquire or dispose of movable and immovable property and may be a party to legal proceedings.2.
avyttra (även: ha, lura, bedra, )
Denna gör det svårt för jordbrukare i fattiga utvecklingsländer att avyttra sina produkter på den europeiska marknaden.
This makes it difficult for farmers in poor developing countries to sell their products on the European market.

Synonymer (svenska) till "avyttra":

avyttra
Swedish

Användningsexempel för "avyttra" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishKommissionen har redan ålagt det fusionerade företaget att avyttra ett antal belgiska och franska verksamheter.
The Commission has already ordered the merged company to hive off a number of operations in Belgium and France.
SwedishI vilken utsträckning har det nya fusionerade företaget och den franska staten gått med på att avyttra stamnäten, såsom kommissionen begärt?
To what extent have the new merged company and the French State promised to carry out the divestment of ownership of the main networks which the Commission has called for?