"avvisning" - Engelsk översättning

SV

"avvisning" på engelska

SV

avvisning {utrum}

volume_up
avvisning
avvisning
Men de utgör ett allvarligt hot mot principen om icke-avvisning.
Yet these represent a serious threat to the principle of 'non-refoulement ' [ no turning back ].
Men de utgör ett allvarligt hot mot principen om icke-avvisning.
Yet these represent a serious threat to the principle of 'non-refoulement' [no turning back].
This is refoulement by another name.

Användningsexempel för "avvisning" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishAvvisning av ett ärende som otillåtligt (homofobi i Europa): se protokollet
Moving the inadmissibility of a matter (homophobia in Europe): see Minutes
SwedishAnser kommissionen att gemensamma flygningar utgör en kollektiv avvisning?
Does the Commission consider that joint flights are a collective expulsion?
SwedishMed en tidigare avvisning på 30 000 om året är vi nu uppe i 200 000 om året.
Whereas we used to deport 30 000 people a year, now we are approaching a figure of 200 000.
SwedishDet är bekvämare och kostar mindre, både ekonomiskt och politiskt, än avvisning.
It is more convenient and it is less costly, both financially and politically, than deportation.
SwedishNär debatten inleddes gick frågan om avvisning av ärendet som otillåtligt till omröstning.
At the start of the debate, the preliminary question we tabled was not put to the vote.
SwedishSyftet med förslaget är således inte att fastställa normer för gemenskapen i fråga om avvisning.
The proposal does not, therefore, set out to lay down Community rules on expulsion.
SwedishAnser rådet att gemensamma flygningar utgör en kollektiv avvisning?
Does the Council consider that joint flights are a collective expulsion?
SwedishJag kan inte annat än rösta för en avvisning av deras önskemål.
I can only vote in favour if they are frustrated in what they seek to do.
SwedishMen de utgör ett allvarligt hot mot principen om icke-avvisning.
Yet these represent a serious threat to the principle of 'non-refoulement' [no turning back].
SwedishJag skulle vilja ha råd från er vad gäller artikel 143 om avvisning av ett ärende som otillåtligt.
I would like your advice about Rule 143 concerning inadmissibility.
SwedishMen de utgör ett allvarligt hot mot principen om icke-avvisning.
Yet these represent a serious threat to the principle of 'non-refoulement ' [ no turning back ].
SwedishVisering / Ömsesidigt erkännande av beslut om avvisning eller utvisning
Visas/ Mutual recognition of decisions on expulsion
SwedishEtt beslut om avvisning som fattas i en medlemsstat blir således möjligt att verkställa i en annan medlemsstat.
Accordingly, an expulsion decision taken in one Member State can be enforced in another.
SwedishVisering/Ömsesidigt erkännande av beslut om avvisning eller utvisning
Visas/Mutual recognition of decisions on expulsion
SwedishDet var alltså anledningen till att jag tog upp frågan om avvisning av ärendet som otillåtligt.
That is why I am raising this preliminary question.
Swedish(Förslaget om avvisning på grund av otillåtlighet förkastades)
(The motion of inadmissibility was rejected.)
SwedishDen amerikanska regeringens avvisning av Kyoto-protokollet är därför naturligtvis fullständigt oansvarig.
That is why the US administration's rejection of the Kyoto protocol is, of course, also completely irresponsible.
SwedishDen amerikanska regeringens avvisning av Kyoto-protokollet är därför naturligtvis fullständigt oansvarig.
That is why the US administration' s rejection of the Kyoto protocol is, of course, also completely irresponsible.
SwedishDen ifrågasätter principen om icke-avvisning, utan att bry sig om ifall det handlar om ett säkert land.
It refutes the principle of not expelling people before considering whether they are being sent back to a safe country.
SwedishUppfattningen att flyktingar bör hållas kvar i sina ursprungsregioner strider mot principen om icke-avvisning (?
The idea of keeping refugees in their regions of origin breaches the principle of non-refoulement.

Synonymer (svenska) till "avvisning":

avvisning
Swedish