SV

avvisas {verb}

volume_up
Alla internationella adoptionsansökningar avvisas systematiskt.
All international adoption applications are systematically rejected.
Detta avvisas intensivt av oss, eftersom det är medlemsstaternas uppgift.
We vehemently rejected this because this is a matter for the Member States.
Den av kommissionen framlagda tidsplanen bör i konsumenternas intresse avvisas.
The timetable submitted by the Commission must be rejected in the interests of the consumer.

Användningsexempel för "avvisas" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishEn förbättring av bränslena avvisas av oljeindustrin på grund av höga kostnader.
The improvement of fuel is rejected by the oil industry on the grounds of cost.
SwedishDet räcker med att titta på Frankrike: 94 procent av asylansökningarna avvisas.
One only has to look at France, where 94 % of applications for asylum are rejected.
SwedishI själva verket är det således ett dolt bidrag och bör principiellt avvisas.
It is thus basically a subsidy in disguise and is to be rejected on principle.
SwedishAlla tre betänkandena avvisas av formella skäl av det behöriga utskottet.
All three reports have been rejected by the competent committee on formal grounds.
SwedishI hans betänkande avvisas därför tydligt alla försök att åternationalisera denna politik.
His report clearly rejects, therefore, all attempts to renationalise this policy.
SwedishVi kommer alltså att rösta för ändringsförslaget som innebär att förslaget avvisas.
We shall therefore vote in favour of rejecting the amendment as a whole.
SwedishTshisekedi har förklarat sig beredd att medverka, och det avvisas av Kabila.
Mr Tshisekedi has expressed his willingness to cooperate, but Kabila has rejected this.
SwedishDetta avvisas intensivt av oss, eftersom det är medlemsstaternas uppgift.
We vehemently rejected this because this is a matter for the Member States.
SwedishBetalda eller ofrivilliga donationer inom Europeiska unionen måste bestämt avvisas.
Paid or involuntary donations within the European Union should be rejected unequivocally.
SwedishDen av kommissionen framlagda tidsplanen bör i konsumenternas intresse avvisas.
The timetable submitted by the Commission must be rejected in the interests of the consumer.
SwedishVi delar inte föredragandens ståndpunkt att detta kategoriskt bör avvisas.
We do not share the rapporteur's position of categorically opposing this.
SwedishJag hoppas uppriktigt att förordningen kommer att avvisas under omröstningen.
I sincerely hope that the regulation will be rejected during the vote.
SwedishAv två skäl begär jag att föregående fråga skall avvisas som otillåtlig.
Madam President, I request the rejection of this preliminary question for two reasons.
SwedishDärför är, enligt mig, ändringsförslag 35 ingenting som bör avvisas.
Therefore, in my contention, Amendment No 35 is something that should be rejected.
SwedishDen som har en fråga kommer inte att avvisas utan kommer att hänvisas till rätt ställe.
Anyone with a question will not be turned away but will be directed to the right place.
SwedishSammanfattningsvis kan jag bara säga att detta förslag bör avvisas i sin nuvarande form.
In conclusion, I can only say that this motion should be rejected in its present form.
SwedishOm detta ändringsförslag avvisas blir det möjligt att snabbt avsluta hela frågan.
It would require a debate on flag legislation in the Member States.
SwedishDärför måste användning av klustervapen tydligt avvisas och förbjudas.
Therefore using cluster munitions has to be clearly rejected and forbidden.
SwedishEn så graverande systemändring avvisas beslutsamt av mig och andra kolleger.
Both I and other MEPs utterly reject such a drastic change of system.
SwedishAlla tankar på att åternationalisera sammanhållningspolitiken bör avvisas.
Any thought of a renationalising cohesion policy ought to be rejected.