"avvisande hållning" - Engelsk översättning

SV

"avvisande hållning" på engelska

SV

avvisande hållning {utrum}

volume_up
avvisande hållning (även: neutralisering, motverkan)

Användningsexempel för "avvisande hållning" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishJag stöder helt rådets avvisande hållning i detta sammanhang.
I give my full support to the Council's blocking this.
SwedishDet kommer inte att bli lätt med tanke på att makthavarna i denna kedja intar en mycket stark avvisande hållning.
That will not be a simple task as those in positions of responsibility throughout the chain have a very negative attitude.
SwedishI korthet stöder jag i detta sammanhang mitt hemland Nederländernas och EU:s avvisande hållning.
In short, I endorse in this context the position adopted by my country, the Netherlands, and that of the European Union, which is one of rejection.
SwedishDenna - väl att märka, även min - avvisande hållning var inget knep, heller inget uttryck för bristande mod, tvärtom!
This opposition - on my part too, I would point out - was not ducking the issue and did not reflect a lack of courage, quite the opposite.
SwedishEfter detta uttalande från kommissionen måste vi fråga föredraganden om hon kvarstår vid sin avvisande hållning.
Mr President, after this declaration by the Commission we must ask the rapporteur if she still has reservations about the matter.
SwedishFöljaktligen resulterade rådets avvisande hållning i de mera begränsade förslag som ingår i det transatlantiska ekonomiska partnerskapet.
Consequently, the obstructive stance of the Council resulted in the more restricted proposals contained in the transatlantic economic partnership.
SwedishLåt oss i detta sammanhang inte glömma bort att utvecklingsländerna tvingas öppna sina marknader medan de rika länderna inte sällan skyltar med en starkt avvisande hållning i frågan.
Let us in this connection not overlook the fact that developing countries are forced to open their markets, while rich countries quite often display a reluctant attitude.
SwedishSammanfattningsvis skulle jag vilja säga att utgången av detta förlikningsförfarande är en stor framgång för oss alla, med tanke på den helt avvisande hållning som rådet intog inledningsvis.
I think Parliament broke new ground in managing to get the objectives of the directive extended by adding to them the creation of fair conditions of competition in and between ports.
SwedishVi diskuterar alla ganska ofta denna fråga med våra medborgare, och vi märker den skepsis, den förbehållsamhet och i några fall rentav den avvisande hållning som finns gentemot Turkiets anslutning.
All of us here discuss this issue with citizens fairly frequently, and we sense the scepticism, reticence, and in some cases even large-scale rejection of Turkey’ s accession.

Liknande översättningar för "avvisande hållning" på engelska

avvisande substantiv
avvisande adjektiv
hållning substantiv