"avvikande beteende" - Engelsk översättning

SV

"avvikande beteende" på engelska

SV

avvikande beteende {neutrum}

volume_up
avvikande beteende
Alla dessa orsaker är en smältdegel för liv som krossas av någras lystenhet och andras avvikande beteende.
All these causes combine to form a melting pot where lives are shattered by the greed of some parties and the deviance of others.

Användningsexempel för "avvikande beteende" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishVägar erbjuder enskilda förare för mycket utrymme för farligt och avvikande beteende.
Roads offer individual drivers too much freedom for dangerous and deviant behaviour.
SwedishVägar erbjuder enskilda förare för mycket utrymme för farligt och avvikande beteende.
Until the recent fires, starting with the one in the Mont Blanc tunnel, far too little attention was paid to these risks.
SwedishDe hamnar definitivt i ett ekorrhjul som förr eller senare leder till barnpornografins avvikande beteende.
This is necessarily the first step on the road which leads ultimately to the deviancies of child pornography.
SwedishDet är samhället, med sin allt sämre moral som innebär ett trivialiserande av alla former av avvikande beteende, som måste förändras.
Not only illegal content, but also ‘ unwanted’ and ‘ harmful’ content are prohibited.
SwedishAlla dessa orsaker är en smältdegel för liv som krossas av någras lystenhet och andras avvikande beteende.
All these causes combine to form a melting pot where lives are shattered by the greed of some parties and the deviance of others.
SwedishDet är samhället, med sin allt sämre moral som innebär ett trivialiserande av alla former av avvikande beteende, som måste förändras.
It is society, with its increasingly decayed morals, trivialising all sorts of deviant behaviour, that must be changed.
SwedishDet skulle säkert också vara lämpligt att i presidiet diskutera frågan om avvikande beteende som delvis beror på den tid som finns tillgänglig.
It would certainly also be appropriate to discuss in the Bureau the question of differing behaviour, which is partly dependent on the amount of time available.

Liknande översättningar för "avvikande beteende" på engelska

beteende substantiv
avvikande adjektiv
avvikande substantiv
avvikande adverb
English