SV

avvaktar {gerundium}

volume_up
avvaktar (även: hägrande)
Som situationen nu är avvaktar rådet en reaktion från kommissionen.
That being the case, the Council is awaiting a reaction from the Commission.
För närvarande avvaktar vi ett förtydligande från de grekiska myndigheterna om skiljedomstolens utslag.
For the time being, we are awaiting clarification from the Greek authorities on the ruling of the court of arbitration.
Vi föreslår att vi avvaktar de förslag om avreglering som kommissionen lägger fram vid årets slut.
We propose awaiting the proposals that the Commission is going to make at the end of this year with regard to liberalisation.
avvaktar

Användningsexempel för "avvaktar" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishVi avvaktar hur den nigerianska regeringen handlar efter besväret den 25 mars 2003.
We wait to see how the Nigerian Government will act after the appeal on 25 March.
SwedishVi avvaktar parlamentets yttranden och införlivar dem sedan i vår ståndpunkt.
We will await Parliament's opinions and then incorporate them into our own position.
SwedishTvå sa ja, två sa nej - men nonchalerades - och de övriga avvaktar.
Two said yes, two said no - but were ignored - while the others are waiting.
SwedishSom situationen nu är avvaktar rådet en reaktion från kommissionen.
That being the case, the Council is awaiting a reaction from the Commission.
SwedishVi avvaktar och försöker få besked om exakt vad dessa krav och villkor innebär.
We are waiting and attempting to find out exactly what these requirements and conditions will be.
SwedishJag har tagit upp frågan med kommissionen tidigare men fått svaret: " Vi avvaktar." .
I have raised this issue with the Commission, but its reply was that it would 'wait and see'.
SwedishAvslutningsvis, mina damer och herrar, avvaktar jag ert initiativbetänkande om kontrollen.
Lastly, ladies and gentlemen, I await your own-initiative report on fisheries monitoring.
SwedishJag har tagit upp frågan med kommissionen tidigare men fått svaret: " Vi avvaktar. ".
I have raised this issue with the Commission, but its reply was that it would 'wait and see '.
SwedishVi avvaktar därför kommissionens fullständigare utvärdering av fondernas tillämpning.
We therefore expect a more refined evaluation by the Commission of the application of the funds.
SwedishNu avvaktar ni följderna av schemat för det tidigarelagda utträdet.
The repercussions of the schedule for advance resignation now await you.
SwedishVi avvaktar alltså med spänning om resultaten blir bättre än vad de ser ut nu.
As far as that is concerned, we wait eagerly to see if the results are better than they look like being.
SwedishJag står framför er som en av er och presenterar mina idéer och avvaktar ert godkännande av mig.
I stand before you as one of you, presenting my ideas and submitting myself to your approval.
SwedishRådet avvaktar nu med liknande planer för EU, men de har ännu inte strukits från dagordningen.
Similar plans for Europe are now being held up by the Council, but are still not off the agenda.
SwedishJag avvaktar resultatet av morgondagens omröstning med stort intresse.
I await the outcome of tomorrow’s vote with great interest.
SwedishJag avvaktar med intresse kommissionens synpunkter på våra förslag.
I look forward to the view of the Commission on our proposals.
SwedishVi avvaktar därför resultatet på dessa nya arbetsområden.
In that regard, we await the outcome of those further areas of work.
SwedishJag har kunnat lägga märke till att kommissionären i någon mån verkar vara beredd till detta, och vi avvaktar.
I think I managed to detect some willingness in him, but we shall have to wait and see.
SwedishDet är anledningen till att jag avvaktar tills dessa processer har avslutats innan jag offentliggör namnen.
That is why I am waiting until these procedures are completed before the names are published.
SwedishDet är absolut nödvändigt att vi avvaktar, mina damer och herrar, men vi får inte vara naivt optimistiska.
It is imperative that we wait, ladies and gentlemen, but let us not become naively optimistic.
SwedishVi avvaktar för att se vilka steg som kommer att tas i fortsättningen.
We are waiting to see what the next move will be.

Synonymer (svenska) till "avvakta":

avvakta
avvaktande
Swedish