SV

avvaktande {neutrum}

volume_up
avvaktande

Användningsexempel för "avvaktande" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishJag tror att den föreliggande resolutionen är för vag, för avvaktande, för försiktig.
I believe that the current resolution is too vague, too 'wait and see', too cautious.
SwedishJag tror att den föreliggande resolutionen är för vag, för avvaktande, för försiktig.
I believe that the current resolution is too vague, too 'wait and see ', too cautious.
SwedishDärför är det inte sant att kommissionen är avvaktande, som Gerard Collins sade.
Therefore, it is not true, as Mr Collins said, that the Commission is sitting on the fence.
SwedishDet innebär inte att Europeiska unionen kommer att inta en avvaktande hållning.
This is not to say that the European Union will sit on the fence.
SwedishEnligt min uppfattning intogs en alltför avvaktande hållning mot dessa sjukdomar.
I thought that there was far too much of a ‘wait and see’ approach to the way these were handled.
SwedishJag tycker dock att kommissionens strategi är litet för avvaktande.
However, I think that the Commission's strategy is a little too hesitant.
SwedishJag är kanske lite mer avvaktande inför det än vissa andra ledamöter är.
I am perhaps a little more cautious about it than some Members are.
SwedishI Östeuropa växer irritationen över EU: s avvaktande hållning.
In eastern Europe frustration is growing at the EU's hesitant attitude.
SwedishI Östeuropa växer irritationen över EU:s avvaktande hållning.
In eastern Europe frustration is growing at the EU's hesitant attitude.
SwedishMen mycket länge förhöll vi oss avvaktande och gjorde ingenting alls eller bara litet grand.
But in fact we let things slide for a long time, for a long time we reacted very little, if at all.
SwedishAllt detta har varit möjligt delvis på grund av västvärldens avvaktande och alltför toleranta hållning.
All this has been possible partly due to the wait-and-see, over-tolerant attitude of the West.
SwedishDärför tror jag att kommissionen inte alls är avvaktande när det handlar om vaccinering, herr Maat.
That is why I think, Mr Maat, that the Commission is not at all reticent with regard to vaccination.
SwedishKommissionen är inte avvaktande; den kan inte överskrida gränserna för vad den får lov göra.
The Commission is not sitting on the fence, but it cannot go beyond the bounds of what it is allowed to do.
SwedishMen i det här sammanhanget måste man förhålla sig avvaktande till beviljandet av nya förmåner för ledamöterna.
In this connection, however, we have to view new benefits for Members with some reservations.
SwedishÄven här är kommissionen mycket avvaktande och återhållsam.
Even here the Commission is very restrained and cautious.
SwedishJag ställde tidigare frågan till kommissionen och fick ett mycket, mycket avvaktande och försiktigt svar.
I asked the Commission this question earlier and received a very, very guarded and cautious response.
SwedishMan kan ha olika inställningar till denna flexibla mekanism: man kan vara avvaktande, positiv eller negativ.
Various attitudes have been adopted in the face of this flexible mechanism: expectant, reactive or active.
SwedishEU är avvaktande och undviker att ta ställning.
It sits on a fence and does not come off that fence.
SwedishEn avvaktande politik kommer inte att leda någonstans.
SwedishJag hoppas att ledamöterna förlåter mig om jag intar en avvaktande attityd och ställer en grundläggande fråga.
Mr President, I hope that honourable Members will forgive me if I stand back and ask a fundamental question.

Synonymer (svenska) till "avvaktande":

avvaktande
Swedish
avvakta