"avväpnande" - Engelsk översättning

SV

"avväpnande" på engelska

SV

avväpnande {adjektiv}

volume_up
avväpnande

Användningsexempel för "avväpnande" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishInspektionerna har åstadkommit uppenbara resultat och öppnade, enligt Blix egna ord, vägen för ett verkligt avväpnande av Irak utan att en väpnad konflikt skulle behöva inledas.
The inspections produced evident results and, as Mr Blix himself said, opened the way to genuine disarmament by Iraq without the need to engage in armed conflict.
SwedishI sina möten med landets ledare har kommissionen stött en fredlig lösning av konflikten, däribland ett eventuellt upplösande och avväpnande av alla halvmilitära grupper.
In its meetings with the leaders of the country, the Commission has supported a peaceful settlement of the conflict, including the eventual disbanding and disarmament of any paramilitary group.
SwedishMan godkänner resolution 1701, välkomnar utsändandet av ockupationsstyrkor från EU och förespråkar avväpnande av folkets styrkor som hjältemodigt kämpade mot det orättvisa angreppskriget.
It approves Resolution 1701, welcomes the despatch of European occupying forces and pushes for the disarmament of grassroots forces which heroically resisted the unfair, aggressive war.
SwedishMan godkänner resolution 1701, välkomnar utsändandet av ockupationsstyrkor från EU och förespråkar avväpnande av folkets styrkor som hjältemodigt kämpade mot det orättvisa angreppskriget.
It approves Resolution 1701, welcomes the despatch of European occupying forces and pushes for the disarmament of grassroots forces which heroically resisted the unfair, aggressive war.

Synonymer (svenska) till "avväpna":

avväpna
Swedish