SV

avundas {verb}

volume_up
De kommer att avundas de fria länderna utanför euroområdet.
They will envy the countries that have remained unrestricted outside the euro zone.
Människors hälsa: den beror på er och jag avundas er inte ert uppdrag!
Public health: the burden will be yours, and I do not envy you your task!
" Jag avundas dig verkligen, Nobelpristagare Fatuzzo! " svarade jag.
'I truly envy you, Mr Fatuzzo the Nobel Prize-winner, ' I replied.

Användningsexempel för "avundas" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishJag avundas er inte uppgiften.
I grant you that this is a complicated field, and I do not envy you your task.
SwedishGlobaliseringen påverkar oundvikligen också denna sektor som världen avundas oss.
Globalisation is inevitably affecting a sector, too, for which we are the envy of the world.
SwedishJag kommer, full av beundran, till ett parlament som jag ständigt avundas.
I come here full of admiration, to a Parliament that I constantly envy.
SwedishJag avundas inte rådsordförande Juncker som har tagit på sig en stor roll.
I do not envy President-in-Office Juncker who has taken on a big role.
SwedishMänniskors hälsa: den beror på er och jag avundas er inte ert uppdrag!
Public health: the burden will be yours, and I do not envy you your task!
SwedishDe kommer att avundas de fria länderna utanför euroområdet.
They will envy the countries that have remained unrestricted outside the euro zone.
SwedishJag avundas rådets ordförande som redan vet hur röstningen på torsdag kommer att utfalla.
I envy the Minister-in-office of the Council, he already knows how the vote will go on Thursday.
Swedish" Jag avundas dig verkligen, Nobelpristagare Fatuzzo! " svarade jag.
'I truly envy you, Mr Fatuzzo the Nobel Prize-winner, ' I replied.
Swedish"Jag avundas dig verkligen, Nobelpristagare Fatuzzo!" svarade jag.
'I truly envy you, Mr Fatuzzo the Nobel Prize-winner,' I replied.
SwedishDet systemet, som vi i dag kan avundas, hade fyra svaga punkter, särskilt efter elektrifieringen.
That system, which we might envy today, had four weaknesses, especially after electrification.
SwedishNär det är dags att lägga fram betänkandet avundas man dem inte längre.
By the time the report is presented you envy them no more.
SwedishJag avundas er inte er uppgift vid Hampton Court.
President-in-Office, I do not envy your task at Hampton Court.
SwedishDetta är ingen avundsvärd situation, och jag avundas dem inte.
That is not an enviable position to be in and I do not envy them.
SwedishHerr Solana, jag avundas er inte ert resschema.
Mr President, Mr Solana, I do not envy you your travel schedule.
SwedishGlobaliseringen påverkar oundvikligen också denna sektor som världen avundas oss.
Now, the image of a reliable and credible market, which the Italian market is regarded as being, will be undermined.
SwedishJag avundas inte kommissionsledamot Viviane Reding, för detta är för närvarande den mest komplexa frågan i EU.
I do not envy Commissioner Reding's position, because this is currently the most complex issue in Europe.
SwedishOch de i framtiden kommer att avundas vår glädje."
And it is for those in the future to envy us our joy."
SwedishJa, ni hörde rätt – jag avundas Etiopien, men inte för dess regering, för det finns det ingen anledning till.
Yes, you heard me correctly – I envy Ethiopia, but not for its government, as there is little cause to do so.
SwedishMånga länder skulle avundas en sådan statistik.
Many countries would be envious of these statistics.
SwedishJag avundas honom för den gynnsamma tidpunkten då han kan lägga fram sitt viktiga betänkande om unionsmedborgarskap.
I envy him the auspicious moment at which he is presenting his important report on citizenship of the Union.

Synonymer (svenska) till "avund":

avund