SV

avund {utrum}

volume_up
Utsikten från Mikaels kontor kan göra en infödd linköpingsbo grön av avund.
The view from Mikael’s office can turn a native of Linköping green with envy.
Denna EU-politik möts av avund hos regionala integrationsinitiativ i andra delar av världen.
This feature of European policy is the envy of regional integration initiatives in other parts of the world.
Jag såg med avund på hur mina studiekamrater åkte till Paris för att skaffa sig arbetslivserfarenhet.
I gazed with envy at my fellow students who were able to go to Paris for work experience.
Jag tror att institutionell avund är ett karaktärsdrag hos många mediokra personer.
I believe that institutional jealousy is a characteristic shared by mediocre individuals.
Denna beslutsamhet är något som särskilt Förenta staterna följer med förvåning och avund.
This determination is something which the United States, in particular, is following with a measure of astonishment and jealousy.
I was stunned with jealousy.
avund (även: agg, missunnsamhet)

Användningsexempel för "avund" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishUtsikten från Mikaels kontor kan göra en infödd linköpingsbo grön av avund.
The view from Mikael’s office can turn a native of Linköping green with envy.
SwedishJag tror att institutionell avund är ett karaktärsdrag hos många mediokra personer.
I believe that institutional jealousy is a characteristic shared by mediocre individuals.
SwedishJag såg med avund på hur mina studiekamrater åkte till Paris för att skaffa sig arbetslivserfarenhet.
I gazed with envy at my fellow students who were able to go to Paris for work experience.
SwedishDenna EU-politik möts av avund hos regionala integrationsinitiativ i andra delar av världen.
This feature of European policy is the envy of regional integration initiatives in other parts of the world.
SwedishVi kunde bara med avund se på hur tidigare konflikter övervanns med hjälp av ekonomiskt samarbete.
Our only option was to look on enviously as past conflicts were overcome by means of economic cooperation.
SwedishDenna beslutsamhet är något som särskilt Förenta staterna följer med förvåning och avund.
This determination is something which the United States, in particular, is following with a measure of astonishment and jealousy.
SwedishJag tycker mig märka en viss avund härinne någonstans.
SwedishMugabes milistrupper, sporrade av avund och smak för plundring, kommer att tvinga de vita jordbrukarna i exil, i bästa fall.
President Mugabe's militia, spurred on by envy and a taste for pillaging, are forcing white farmers into exile, at best.
SwedishAvund och skuldkänsla...... och girighet.
SwedishEtt typiskt exempel på detta finner man i Grekland, och jag erkänner att jag kände en viss avund då jag hörde om situationen i Finland.
Greece is a typical example of the latter, and I confess that I felt a certain envy when listening to what happens in Finland.
SwedishJag blev grön av avund.
SwedishRegleringen av vinmarknaden är från början till slut en absurditet som skulle göra de sovjetiska planeringsmyndigheterna i Gosplan gröna av avund.
The organisation of the market in wine is, from start to finish, an absurdity that would make the Soviet Gosplan planning authorities green with envy.
SwedishOch det intressanta och hemska är att det lindats in i verbala fraser som skulle få den avlidne propagandaministern Goebbels att bli grön av avund.
And what is interesting and sinister is that it is wrapped up in phraseology which would have made the late propaganda Minister, Joseph Goebbels, turn green with envy.
SwedishInom EU, där 25 000 människor per år beräknas dö till följd av infektioner som inte går att bota på grund av resistens, sneglar många norrut med avund.
Within the EU, where 25,000 people yearly are estimated to die as a result of infections that cannot be treated owing to resistance, many glance northward with no small amount of jealousy.
SwedishDess teknologiska utveckling betraktas allmänt med avund, och samtidigt har landet lyckats bevara sitt multietniska, multireligiösa, multikulturella och språkligt mångskiftande samhälle.
Its technological development is looked upon with envy universally, and at the same time it has managed to preserve its multiethnic, multireligious, multicultural and linguistically diverse society.

Synonymer (svenska) till "avund":

avund