"avstjälpningsplats" - Engelsk översättning

SV

"avstjälpningsplats" på engelska

SV

avstjälpningsplats {utrum}

volume_up
avstjälpningsplats (även: soptipp, tipp)
volume_up
dump {substantiv} [USA]
Det är därför vi förkastar planerna på att bygga en europeisk avstjälpningsplats för kärnavfall i Bure, i min region, eller någon annanstans.
That is why we reject the plan to build a European nuclear dump in Bure, in my region, or anywhere else.
Det måste också vara på grund av kortsiktiga intressen som vodka framställs som en odefinierad produkt och som en avstjälpningsplats för ingredienser som blir över.
It must also be on the basis of short-term interest that vodka is manufactured as an undefined product and as a dumping ground for surplus ingredients.
De franska kusterna har faktiskt ingen skyldighet att tjäna som avstjälpningsplats för den europeiska sjöfarten och på sina stränder ta emot än ammunition, än tjockolja och styren.
The coasts of France are not there to become a dumping ground for European maritime traffic nor receive munitions, crude oil and styrene on their shores.
avstjälpningsplats
avstjälpningsplats (även: tipp)
volume_up
tip {substantiv} [GBR]

Användningsexempel för "avstjälpningsplats" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishKommissionen får inte använda OLAF som en avstjälpningsplats för alla de fall som den själv inte har lust att ta tag i.
The Commission must not use OLAF as a dustbin for all the cases it does not feel like dealing with itself.
SwedishDet är därför vi förkastar planerna på att bygga en europeisk avstjälpningsplats för kärnavfall i Bure, i min region, eller någon annanstans.
That is why we reject the plan to build a European nuclear dump in Bure, in my region, or anywhere else.
SwedishDet måste också vara på grund av kortsiktiga intressen som vodka framställs som en odefinierad produkt och som en avstjälpningsplats för ingredienser som blir över.
It must also be on the basis of short-term interest that vodka is manufactured as an undefined product and as a dumping ground for surplus ingredients.
SwedishDe franska kusterna har faktiskt ingen skyldighet att tjäna som avstjälpningsplats för den europeiska sjöfarten och på sina stränder ta emot än ammunition, än tjockolja och styren.
The coasts of France are not there to become a dumping ground for European maritime traffic nor receive munitions, crude oil and styrene on their shores.
SwedishDet vi vill är att livsmedelsöverskottet eller avfallet ska användas för att det håller hög kvalitet, inte för att foderkedjan är en avstjälpningsplats - detta anser jag är viktigt.
What we want is for this surplus or waste food to be used because it is good quality, not because the animal feed chain is a dumping ground for it - I think that is an important point.