"avsteg" - Engelsk översättning

SV

"avsteg" på engelska

SV

avsteg {neutrum}

volume_up
Det har inte undgått oss att detta avsteg främjar stora ekonomiska och industriella grupperingar.
It has not escaped our attention that this departure favours big financial and industrial groups.
Det innebär ett enormt avsteg från EU:s lagstiftning och praxis.
It marks a huge departure from EU legislation and practice.
Detta beslut är därför ett avsteg från bestämmelserna.
This decision is therefore a departure from the rules.
Här förekommer avsteg som jag vill fästa er uppmärksamhet på.
I draw your attention to this deviation.
Avsteg från den allmänna demokratiska processen kan inte vara en lösning på de politiska problemen i Pakistan.
Any deviation from the general democratic process cannot be a solution to solve political problems within Pakistan.
I detta betänkande föreslås avsteg från överenskommelsen.
This report proposes deviations from the agreement.

Användningsexempel för "avsteg" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishMen EU kanske också vill göra avsteg från sina normer för mänskliga rättigheter?
However, perhaps the EU also wants to deviate from its human rights standards.
SwedishKommissionen bör föreslå åtgärder för att ta kontroll över dessa formliga avsteg.
The Commission must put forward measures to control what are genuine abuses.
SwedishOch från någonting sådant får vi inte under några omständigheter göra avsteg.
And when it comes to human rights, we must never ever make concessions.
SwedishRisken för krig snarare ökar än minskar om man gör avsteg från den ståndpunkten.
Any weakening of that position will make war more, not less, likely.
SwedishJag förbehåller mig rätten att då och då göra avsteg från min egen regel.
I reserve the right to make an exception to my own rule on some occasions.
SwedishUndantag och avsteg, bland annat oproportionerliga kostnader, har formulerats bättre.
Exceptions and derogations, including disproportionate costs, have been better qualified.
SwedishDetta får emellertid inte innebära att vi gör avsteg från våra principer och värderingar.
This must not, however, permit us to depart from our principles and values.
SwedishOm EU skulle göra avsteg från sina grundläggande värderingar skulle det inte längre vara EU.
If Europe departed from its fundamental values, it could no longer be Europe.
SwedishDet skulle vara att lämna dörren öppen för etiska, rashygieniska och rasmässiga avsteg.
That would be to leave the door open to abuses of an ethical, eugenic or even racial nature.
SwedishDen som gör avsteg från det visar att han inte tar EU på allvar.
Anyone who goes back on that shows that they do not take Europe seriously.
SwedishSom Cushnahan påpekar, finns det emellertid ett antal oroande avsteg.
As Mr Cushnahan says, a number of worrying things have nonetheless been happening recently.
SwedishVi kommer naturligtvis inte att göra avsteg från grundläggande principer.
Obviously, we will not deviate from our fundamental principles.
SwedishMen det har inget att göra med detta farliga kejserliga avsteg.
This dangerous imperial shift, however, is a completely different matter.
SwedishDagens system, med dess många undantag och avsteg, har blivit komplicerat och ogenomträngligt.
The current system, with so many exceptions and derogations, has become complex and opaque.
SwedishÅ andra sidan ger oss inte direktivet stöd för några avsteg.
On the other hand, the directive is not open to subjective interpretation.
SwedishMen vi kan inte göra avsteg från våra principer för någon.
However, we must not make concessions on questions of principle for anyone.
SwedishVi har röstat emot punkt 4 också därför att den representerar ett avsteg från närhetsprincipen.
Another reason for voting against paragraph 4 was that it violates the subsidiarity principle.
SwedishMyndigheternas framträdande roll innebär också ett avsteg från principerna i förordningen.
The strong involvement of the authorities, too, is out of step with the principles of the Regulation.
SwedishDet har inte undgått oss att detta avsteg främjar stora ekonomiska och industriella grupperingar.
It has not escaped our attention that this departure favours big financial and industrial groups.
SwedishDessa principer är EU:s paroll och vi får under inga omständigheter göra några avsteg från dem.
These principles are Europe's banner, and we cannot make exceptions to them under any circumstances.

Synonymer (svenska) till "avsteg":

avsteg
Swedish