"avstå ifrån" - Engelsk översättning

SV

"avstå ifrån" på engelska

SV

avstå ifrån {verb}

volume_up
avstå ifrån (även: göra avkall)

Användningsexempel för "avstå ifrån" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishDen språkliga mångfalden är ett värde som vi inte under några omständigheter kan avstå ifrån.
Linguistic diversity is a value that we can under no circumstances renounce.
SwedishDetta system skulle kunna testas under en period, och om det inte fungerar kan vi avstå ifrån det.
It could be tried out for a period and if it does not work we can abandon it.
SwedishDenna typ av bedömningar bör vi dock försöka avstå ifrån.
We should however try to avoid this type of assessment.
SwedishDetta innebär vare sig att acceptera, avstå ifrån eller tvinga fram en högre eller en lägre takt.
This does not mean either accepting or rejecting, and still less bringing forward or extending the time frames.
SwedishDe lokala tjänster som tillhandahålls av posten i varje medlemsstat spelar en viktig social roll, som vi inte får avstå ifrån.
We condemn as disorientating the talk about changing the gender composition of power.
SwedishJag vill be er att i fortsättningen avstå ifrån att alltid framhålla längden på ett tal - kvaliteten är en helt annan sak.
I would ask that, in future, you refrain from always taking the duration of a speech as an example - the quality, by all means.
SwedishJag anser att vi bör avstå ifrån att göra ideologiska tolkningar av dessa fall, eftersom det inte bara finns en tolkning.
I think we should refrain from having an ideological interpretation of these causes, because there is not just one interpretation.
SwedishKirpan är en troshandling som sikherna inte kan avstå ifrån, vilket innebär att de utestängs på religiösa och rasistiska grunder.
The kirpan is an act of faith which they may not remove, so their exclusion is a matter of religious and racial intolerance.
SwedishDärför beslutade vi att avstå ifrån att nämna symboler och beteckningar som liknar medlemsstaternas i reformfördraget.
We decided, therefore, to refrain from mentioning any symbols or designations similar to those of the Member States in the Reform Treaty.
SwedishVi ombads att avstå ifrån de rättigheter och privilegier som borde ingå i de grundläggande bestämmelserna för alla europeiska parlament.
We were asked to surrender the prerogatives that should be the privileges, the basic rules, of any European Parliament.
SwedishDe lokala tjänster som tillhandahålls av posten i varje medlemsstat spelar en viktig social roll, som vi inte får avstå ifrån.
The local services provided by the post office in each Member State play a considerable social role that we must not dispense with.
SwedishKommer rådet att, i enlighet med subsidiaritetsprincipen, avstå ifrån att inskränka behörigheten för regioner med grundlagsfäst ställning?
Will the Council - following the principle of subsidiarity - refrain from infringing the competences of the constitutional regions?
SwedishDet är ett beslut som våra landsmän måste vara delaktiga i, men det är ett beslut som vi inte kan avstå ifrån om vi verkligen vill ha en positiv utveckling i framtiden.
It is a decision that must have the backing of our fellow citizens but it is an opportunity which we cannot consider rejecting if we genuinely want positive developments for the future.

Liknande översättningar för "avstå ifrån" på engelska

ifrån adverb
English
avstå verb
dra ifrån verb
English
avstå från verb
gå ifrån verb
ta ifrån verb
English
komma ifrån verb
English
koppla ifrån verb