"avstängd" - Engelsk översättning

SV

"avstängd" på engelska

SV

avstängd {adjektiv}

volume_up
Huvudjärnvägslinjen mellan Cheltenham och Swindon är fortfarande avstängd.
The main railway line between Cheltenham and Swindon remains closed.
Den kommer att vara avstängd i en månad på grund av skadorna som översvämningarna har orsakat.
It will be closed for a month because of the damage caused by the floods.
Under de tre år som tunneln sedan var avstängd, gjordes betydande investeringar i ett stort antal anläggningar, som har dryftats i det här betänkandet.
During the three years that this tunnel was subsequently closed, considerable investments have been made in a large number of facilities, which have been discussed in this report.
avstängd

Användningsexempel för "avstängd" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishFör närvarande förlorar en ledamot som blir avstängd under några dagar rätten att rösta.
Currently, if a Member is suspended for a few days, he loses his right to vote.
Swedish(Kommentar av Guy Verhofstadt med mikrofonen avstängd: ”och ni ställer er bakom De gröna”)
(Comment off-microphone by Mr Verhofstadt: 'and you are in favour of the Greens')
SwedishOch nu när vi knappt har någon tid kvar förhandlar vi med klockan avstängd.
And now, when there is hardly any time left, we are negotiating with the clock stopped.
Swedish(EN) (Mikrofonen avstängd fram till slutet av första meningen) ... liberaldemokrat.
(Microphone off until near end of first sentence) ... Liberal Democrat.
SwedishHuvudjärnvägslinjen mellan Cheltenham och Swindon är fortfarande avstängd.
The main railway line between Cheltenham and Swindon remains closed.
SwedishDen kommer att vara avstängd i en månad på grund av skadorna som översvämningarna har orsakat.
It will be closed for a month because of the damage caused by the floods.
Swedish(PL) (mikrofonen var avstängd till en början)... tragiska perioder i mänsklighetens historia.
(PL) (initially the microphone was turned off) tragic periods in the history of humanity.
SwedishOm du får ett felmeddelande som lyder Funktionen för cookies1 i din webbläsare2 är avstängd.
If you're receiving an error message that says, Your browser's cookie functionality is turned off.
SwedishFör när självet är avstängt är splittringen också avstängd och omdömet.
And I've played everything from a vengeful ghost in the time of slavery to Secretary of State in 2004.
SwedishEn studerande som blivit varnad eller avstängd har rätt att inom tre veckor begära omprövning hos länsrätten.
The request must be made within three weeks of the initial decision.
SwedishOrdet avstavas om det är möjligt, även om den automatiska avstavningen är avstängd för stycket.
The word will be separated if it is possible, even if automatic hyphenation is turned off for the paragraph.
SwedishAxeln syns bara om du tilldelar den minst en dataserie och visningen av axlarna inte är generellt avstängd.
This axis is only visible when at least one data series is assigned to it and the axis view active.
SwedishDen är avstängd från yttervärlden men luften cirkulerar fritt.
It's shut off from the world, but air flows freely.
Swedish. - (som svar till Proinsias De Rossa som talade när mikrofonen var avstängd) Fru talman!
Member of the Commission. - (in response to Mr De Rossa, who had spoken with the microphone off.)
SwedishOm iterationen är avstängd, får du följande felmeddelande på statuslisten: " Cirkulär referens ".
If the iterations are switched off, an error message will appear with the following text in the Status Bar: ' Circular reference '.
SwedishHan sträckte sig onekligen långt när han sa sig tala för folket i East Anglia innan hans mikrofon blev avstängd.
He ranged very widely indeed while claiming to speak for the people of East Anglia, before having his microphone switched off.
Swedish(PL) (mikrofonen inledningsvis avstängd) ... svarar för omkring en tredjedel av utsläppen av växthusgaser till luft.
(PL) (microphone initially disconnected) ... account for approximately one-third of greenhouse gas emissions into the atmosphere.
Swedish(EN) (De första orden gick inte att höra eftersom mikrofonen var avstängd) ... den person som ställde frågan har rätt att besvara den.
(opening words inaudible as microphone switched off) ... the person who asked the question has the right to respond.
Swedish(HU) (talarens mikrofon var avstängd och inledningen av meningen är ohörbar) ... kommissionens extra sammanträde.
(HU) (the speaker's microphone was switched off and the beginning of the sentence is inaudible) ... extraordinary meeting of the Commission.
SwedishAktiviteterAktivTa bortRedigeraIntryckKräver åtgärdVäntarAvstängdDen angivna PIN-koden är ogiltigVerifiera via postVerifiera via telefon
ActionsActiveDeleteEditImpressionsNeeds ActionPendingSuspendedThe PIN you entered is invalidValidate by mailValidate by phone

Synonymer (svenska) till "avstängd":

avstängd
Swedish