"avspeglat" - Engelsk översättning

SV

"avspeglat" på engelska

SV

avspeglat {verb}

volume_up

Användningsexempel för "avspeglat" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishTransportkostnaderna har till exempel aldrig avspeglat bilismens verkliga kostnad.
For example, motorists' costs have never been reflected in the cost of transport.
SwedishDebatten har också avspeglat den ambitiösa och krävande agendan för EU under de kommande åren.
The debate has also reflected the EU’s ambitious and demanding agenda over the next few years.
SwedishTyvärr har verkligheten inte avspeglat förordningens innehåll.
Unfortunately, practice has not reflected the Regulation's content.
SwedishJag tycker att den här debatten verkligen har avspeglat komplexiteten i de frågor som vi ställs inför.
President-in-Office of the Council. - Mr President, I think this debate has really reflected the complexities of the issues that we face.
SwedishAnser kommissionen att fördelningen av kostnaderna för utvidgningen, avspeglat i nettobalanser, är rättvis bland alla medlemsstater?
In this regard, does the Commission consider that the distribution of the costs of enlargement reflected in net balances is equitable among all Member States?
SwedishMan kan verkligen säga att Österrike har innehaft ordförandeskapet utan att tillgripa ideologi eller partianda, och att de i stället har avspeglat majoritetens åsikt i EU.
It really can be said that Austria has held the Presidency without resorting to ideology or partisanship, and that it has instead reflected the majority opinion in the European Union.

Synonymer (svenska) till "avspegla":

avspegla
Swedish