"avspänning" - Engelsk översättning

SV

"avspänning" på engelska

SV

avspänning {utrum}

volume_up
1. allmänt
Enbart av det skälet bör vi stödja EU:s initiativ så gott vi kan och yrka på ytterligare avspänning i det kommunistiska systemet.
For this reason alone, we should support Europe's initiatives as best we can and push for further relaxations in the Communist system.
2. politik
avspänning
Samtidigt har det förändrade säkerhetspolitiska läget lett till militär avspänning och nedrustning.
At the same time, the change in the security situation has resulted in détente and disarmament.
Låt mig också kraftigt understryka att principen om avspänning och förändring genom närmande bör gälla även när tyngdpunkten läggs på människorättsfrågor och demokrati.
I would also like to emphatically underline the role to be played by the principle of detente and change through rapprochement in giving human rights and democracy issues priority.

Användningsexempel för "avspänning" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishJag tyder det som ett glädjande tecken på den avspänning som nu har inträtt.
I take it as a welcome sign of the fact that tensions have eased since then.
SwedishSamtidigt har det förändrade säkerhetspolitiska läget lett till militär avspänning och nedrustning.
At the same time, the change in the security situation has resulted in détente and disarmament.
SwedishRegelbunden meditation förbättrar stresshantering, vilja, uthållighet, blodtryck och avspänning.
Regular meditation will improve stress management, will, endurance, blood pressure and stress relief.
SwedishVi har att göra med en situation av militär ockupation som går mycket längre än att inte bidra till ”avspänning”.
We are dealing with a situation of military occupation which goes much further than the concept of ‘tension’.
SwedishEnbart av det skälet bör vi stödja EU:s initiativ så gott vi kan och yrka på ytterligare avspänning i det kommunistiska systemet.
For this reason alone, we should support Europe's initiatives as best we can and push for further relaxations in the Communist system.
SwedishJag håller med Barón Crespo om att EU och USA har ett gemensamt globalt ansvar för kampen mot fattigdomen och för avspänning och nedrustning.
I agree with Mr Barón Crespo that the EU and the US have a joint global responsibility to combat poverty, reduce tensions and promote disarmament.
SwedishVi har att göra med en situation av militär ockupation som går mycket längre än att inte bidra till ” avspänning ”.
Furthermore, my group believes that on the issue of scientific and technical cooperation we should take particular account of the society which may benefit from that cooperation.
SwedishDessutom har vi också strävat efter att skapa förutsättningar för en opinion som är positiv till fredsprocessen samt arbetat för avspänning.
In addition, we have always tried to create opportunities to generate a climate of opinion that is favourable to the peace process and we have worked to ease tension.
SwedishSäkerhetsaspekterna är grundläggande för fred och stabilitet på halvön, och KEDO-projektet bidrar till avspänning mellan de två koreanska staterna.
Security aspects are fundamental to peace and stability on the peninsular and the KEDO project is contributing to reconciliation between the two Korean governments.
SwedishVi underskattar inte de tecken på avspänning som åstadkommits efter amerikanska påtryckningar i förbindelserna med Kashmir, men vi anser att det ännu inte har gjorts några praktiska framsteg.
This leads me to believe that the arguments put forward in this debate do indeed hold water, and my group will recommend acceptance of the agreement.
SwedishDen ekonomiska pressen ansåg att de här uttalandena var en överraskning, ett spektakulärt initiativ som stärker tesen om en samordnad valutapolitisk avspänning.
The financial press regarded these declarations as a surprise and as a spectacular initiative which they claimed reinforces the theory of a concerted easing of the monetary situation.
SwedishVi underskattar inte de tecken på avspänning som åstadkommits efter amerikanska påtryckningar i förbindelserna med Kashmir, men vi anser att det ännu inte har gjorts några praktiska framsteg.
We do not underestimate the signs of produced under American pressure in relations with Kashmir, but we feel that nothing practical has yet been achieved.
SwedishLåt mig också kraftigt understryka att principen om avspänning och förändring genom närmande bör gälla även när tyngdpunkten läggs på människorättsfrågor och demokrati.
I would also like to emphatically underline the role to be played by the principle of detente and change through rapprochement in giving human rights and democracy issues priority.