"avsmak" - Engelsk översättning

SV

"avsmak" på engelska

SV avsmak
volume_up
{utrum}

1. allmänt

avsmak (även: äckel, vämjelse, motvilja, avsky)
volume_up
disgust {substantiv}
Men denna avsmak får inte få oss att glömma vårt ansvar.
But we cannot let this disgust remove our sense of responsibility.
Vi måste ge uttryck för vår avsmak för allt detta.
Ladies and gentlemen, we can but express our disgust about this.
Hur skulle man under dessa förhållanden kunna undgå att känna avsmak när man bevittnar utrotningen av franska fiskare?
How, under these circumstances, can one fail to feel disgust at witnessing the eradication of French fishermen?
avsmak (även: antipati, motvilja, avsky, aversion)
volume_up
dislike {substantiv}
avsmak (även: motvilja, olust)
volume_up
distaste {substantiv}
Att fokusera på någon ses med avsmak och fördöms som diskriminerande.
Targeting is viewed with distaste and condemned as discriminatory.
Min far har inte samma avsmak till vapen.
My father doesn't share the same distaste.
Jag skulle ändå vilja göra ett par kommentarer: den första är att jag - vilket redan har sagts - instämmer i den avsmak som jag tror alla känner för innehållet i Camres uttalanden.
I would, however, like to make two or three observations: firstly, that I share - as others have said - the distaste which I believe we all feel at the nature of the opinions expressed by Mr Camre.
avsmak (även: äckel, motvilja, avsky, leda)
volume_up
loathing {substantiv}

2. "motvilja, avsky"

avsmak (även: motvilja, aversion, avsky, olust)
volume_up
aversion {substantiv}

Synonymer (svenska) till "avsmak":

avsmak

Användningsexempel för "avsmak" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishHan skulle inte bara vara modfälld, utan han skulle som alla vi andra känna avsmak.
He would not be just discouraged, he would be disgusted, like all of us.
SwedishJag skall inte säga mer, men jag känner avsmak - det måste vi alla göra - inför detta barbari.
I will say no more, but I am disgusted - we must all be disgusted - at this savagery.
SwedishItalien har därför starka skäl att känna avsmak inför den politik som förs av dem som innehar regeringsmakten i Rom.
With all the more reason, it is disgusted by the policies of those in government in Rome who are carrying European trends to the point of absurdity.
SwedishVi måste uttrycka vår förvåning och vår avsmak för vad vi har hört här i dag, särskilt från mannen från det brittiska utrikesministeriet.
Madam President, we cannot but express astonishment and dismay about what we have heard today, particularly from the British Foreign Office gentleman.
SwedishDenna typ av politik, och även den majoritet som förespråkar den, fyller en med avsmak och stunden är snart inne då folk kommer att kunna ta avstånd från den.
These policies, like the majorities promoting them, leave a bad taste in the mouth: the time is coming when the people will be able to reject them.
SwedishDock misstänker jag att de så småningom kommer att fyllas av avsmak och modlöshet, på samma sätt som de i min egen valkrets, särskilt i Dell i Limerick och Waterford Crystal i Waterford.
However, I suspect that they will end up disgusted and dispirited, as I saw in my own constituency, especially in Dell in Limerick and Waterford Crystal in Waterford.