SV

avslutas {verb}

volume_up
Debatten om denna första punkt avslutas av kommissionen.
The Commission will close the debate on this first point.
När du klickar på den här kommandoknappen avslutas dialogrutan och det valda dokumentet laddas.
Click here to close the dialog and load the selected document.
Därmed kommer onsdagens sammanträde att avslutas kl. 19.00.
In this way, the sitting on Wednesday will close at 19.00.
Vi håller på att diskutera ett forskningsprogram som kommer att avslutas under 2006.
We are discussing a research programme which will end in 2006.
" Nu avslutas en olycksperiod och Indien återfinner sig själv.
Mr President, 'We end today a period of ill fortune and India discovers herself again.
Man bör komma ihåg att priserna kan stiga om åtgärden plötsligt avslutas.
It should be borne in mind that, were this measure to end suddenly, prices could rise.
Debatten om denna första punkt avslutas av kommissionen.
The Commission will close the debate on this first point.
Den långa utnämningsprocessen är på väg att avslutas.
Mr President, ladies and gentlemen, the long appointment process is drawing to a close.
Vi kommer att hålla debatten på onsdag och sammanträdet avslutas kl. 21.00.
We will hold the debate on Wednesday and the sitting will close at 21:00.

Användningsexempel för "avslutas" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishFaxnumret måste i varje fall inledas med tecknen @@# och avslutas med tecknen @@.
In any case, the fax number must start with the characters @@# and end with @@.
SwedishKonferensen startar kl 8.30 den 30 november och avslutas med lunch den 1 december.
The conference starts at 8:30 on 30 November and ends with lunch on December 1.
SwedishDärför är det viktigt att regeringskonferensen kan avslutas före årsskiftet.
Both large and small States must be able to exercise influence in the future EU.
SwedishDet skulle vara trevligt om allt skulle kunna avslutas före Europavalet nästa år.
It would be nice if it could all be concluded before next year's European elections.
SwedishEn personlig anmärkning: jag måste tyvärr lämna kammaren innan denna debatt avslutas.
On a personal note, I shall unfortunately have to leave before this debate ends.
SwedishDet inleddes med fanfarer och avslutas med dödsklockan vid en fattigbegravning.
It began with fanfares and ends with the passing-bell at a pauper’ s grave.
SwedishI och med Europeiska rådets kommande möte avslutas det ungerska ordförandeskapet.
The forthcoming European Council marks the end of the Hungarian Presidency.
SwedishDet inleddes med fanfarer och avslutas med dödsklockan vid en fattigbegravning.
It began with fanfares and ends with the passing-bell at a pauper’s grave.
Swedish" Nu avslutas en olycksperiod och Indien återfinner sig själv.
Mr President, 'We end today a period of ill fortune and India discovers herself again.
SwedishProjektet är ett stöd för Daniel Johanssons HLRC projekt som avslutas hösten 2011.
The project is a support for Daniel Johansson HLRC projects completed in autumn 2011.
SwedishDärför anser jag att det är mycket bra att denna resolution avslutas med den punkten.
That is why I think it is good that this resolution concludes with that point.
SwedishOmröstningen kommer att äga rum, beroende på när debatten avslutas, omkring kl. 17.30.
Depending on when the debate ends, the vote will take place at around 5.30 p.m.
SwedishJag tror att anslutningsförhandlingarna med Kroatien kommer att avslutas under 2009.
I believe that the accession talks with Croatia will be completed by the end of 2009.
SwedishDen långa utnämningsprocessen är på väg att avslutas.
Mr President, ladies and gentlemen, the long appointment process is drawing to a close.
SwedishNu måste vi se till att denna lagstiftningsprocess avslutas på ett framgångsrikt sätt.
Now, we must ensure that the present legislative process is concluded successfully.
SwedishNär de avslutas beror naturligtvis på förhandlingarna och på Kroatiens ansträngningar.
When they are closed naturally depends on the negotiations and on Croatia's efforts.
SwedishDen första talarrundan för alla politiska grupper borde avslutas.
Mr Posselt, we had to complete the first round of speakers from all the political groups.
SwedishDet har absolut varit ett svårt arbete som dock kunde avslutas snabbt och framgångsrikt.
Their task has not been easy, and they have completed it quickly and successfully.
SwedishJag kan tyvärr inte säga någonting om när detta ärende kommer att avslutas.
I cannot, unfortunately, give any indication as to when this issue will be concluded.
SwedishHittills har alltså sju kapitel kunnat avslutas med samtliga kandidatländer.
Seven have now been able to be concluded with all the candidate countries.