SV

avslutades {verb}

volume_up
avslutades
volume_up
ends {vb} (third pers. sing. simple present)

Användningsexempel för "avslutades" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishFru talman, vi kommer inte att på nytt ta upp den debatt som avslutades i går.
Madam President, we do not wish to re-open a debate which was concluded yesterday.
SwedishDetta avslutades först nyligen med att de alla så gott som utan undantag släpptes.
This ended only recently with them all being released, virtually without exception.
SwedishEuropeiska rådet som avslutades i Bryssel förra lördagen följde samma intuition.
The European Council which closed in Brussels last Saturday followed the same instinct.
SwedishJust den dagen reste jag klockan ett eftersom sammanträdet avslutades tidigare.
In fact, on that particular day I flew at 1 p.m., because the sitting finished earlier.
SwedishFör det andra toppmötet i Göteborg, med vilket det svenska ordförandeskapet avslutades.
Secondly, the Göteborg Summit, which brought the Swedish Presidency to a close.
SwedishUnder 2004 avslutades 251 ärenden, varav 4 hade inletts på ombudsmannens eget initiativ.
In 2004, 251 enquiries were closed, of which 4 were opened on his own initiative.
SwedishJust den dagen reste jag klockan ett eftersom sammanträdet avslutades tidigare.
In fact, on that particular day I flew at 1 p. m., because the sitting finished earlier.
SwedishNi har sagt att toppmötet i Nice var en framgång eftersom det avslutades med ett avtal.
You said that the Nice Summit was a success because it finally led to an agreement.
SwedishKroatien ansökte 2005 och förhandlingarna avslutades framgångsrikt 2009.
Croatia applied in 2005, and the negotiations were successfully concluded in 2009.
SwedishDebatten avslutades med att man frångick överenskommelsen om fasta bokpriser.
That debate ended with the abolition of the book price-fixing agreement.
SwedishJag känner mig som ett offer för att omröstningarna avslutades kvart över ett.
I feel I am the victim of voting being suspended at a quarter past one.
SwedishInternationella utställningen i Zaragoza 2008 avslutades den 14 september 2008.
Mr President, the Zaragoza 2008 International Expo closed on 14 September 2008.
SwedishDiskussionerna under G8-mötet i juli avslutades med en ambitiös kommuniké.
The G8 summit discussions in July concluded with an ambitious communiqué.
Swedish(Det högtidliga mötet avslutades kl. 12.50.)
(The House rose and gave sustained applause)(The formal sitting was closed at 12.50 p.m.)
SwedishDet senaste trepartsmötet om direktivet avslutades klockan halv två i natt.
The latest trialogue on the directive finished at 1.30 this morning.
SwedishTalmanskonferensen har genomfört ett extrainsatt sammanträde som avslutades för några minuter sedan.
An extraordinary meeting of the Conference of Presidents ended a few minutes ago.
SwedishDet treåriga Vinnova-finansierade projektet RIKA, Riskkapitalaccess, avslutades hösten 2011.
The three-year Vinnova-funded project RIKA, Venture Capital Access, ended in autumn 2011.
SwedishFörra fredagen avslutades processen med att anta det nya fördraget.
Last Friday marked the end of the process for adopting the new treaty.
Swedish(Sammanträdet avslutades kl. 11.50 och återupptogs inför omröstningen.)
(The sitting was suspended at 11.50 a.m. and resumed for the vote)
SwedishToppmötet i Bryssel avslutades med enbart fromma förhoppningar.
The Brussels summit concluded with nothing more to show than pious wishes.

Synonymer (svenska) till "avslutad":

avslutad