SV

avslutad {adjektiv}

volume_up
Därmed kan budgetprocessen förklaras avslutad och budgeten definitivt godkänd.
Consequently, the budgetary procedure can be declared complete and the budget definitively adopted.
Det krävs en ratificering av landets parlament innan processen är avslutad.
It needs parliamentary ratification before the process is complete.
Utvidgningen av Europeiska unionen är ju inte avslutad i och med år 2004.
However, EU enlargement will not be complete in 2004.
avslutad
Vad gäller Slovakien, är den diskussionen inte avslutad.
As far as Slovakia is concerned, that discussion is not concluded.
Detta är vad det handlar om i denna första fas som skall vara avslutad den 31 mars.
This is what is at issue in the current phase to be concluded by 31 March.
Hela processen borde vara avslutad före nästa sommar.
The whole process should be concluded before next summer.
avslutad (även: färdig, gjord, färdiglagad)
– Därmed är omröstningen avslutad, och vi går nu vidare till röstförklaringarna.
From a Syrian point of view, therefore, nothing more can be done to release the prisoners.
Vi avslutade med den första och nu återstår inget av bilagan.
We have completed the first, and nothing further needs to be done now with regard to the annex.

Användningsexempel för "avslutad" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishÄrade ledamöter, med kommissionärens inlägg förklarar jag debatten för avslutad.
Ladies and gentlemen, the Commissioner's speech brings this debate to a close.
SwedishJag tror att vi även här kan komma ännu längre när debatten väl är avslutad.
I think that, on this point too, we could take matters further after the debate.
SwedishJag förklarar debatten om aktuella och brådskande frågor av större vikt avslutad.
That concludes the debate on topical and urgent subjects of major importance.
SwedishMen varför vill jag ta upp detta ämne igen, nu när omröstningen är avslutad?
Why, though, did I want to raise this subject again, now that the vote is over?
Swedish   – Därmed är omröstningen avslutad, och vi går nu vidare till röstförklaringarna.
   That concludes the voting, and we shall now proceed to the explanations of vote.
SwedishJag tycker att hela kommissionen måste vara närvarande tills denna debatt är avslutad.
I consider that the whole Commission should attend until the end of this debate.
SwedishDet var exakt denna fråga som debatterades i går och debatten är avslutad.
It was precisely this point that was debated yesterday and the debate is closed.
SwedishDen aktuella och brådskande debatten om frågor av större vikt är avslutad.
The debate on items on topical and urgent subjects of major importance is closed.
SwedishDiskussionen om den gemensamma organisationen av marknaden är därmed inte avslutad.
The discussion on the common organisation of the markets does not end there.
Swedish   – Eftersom de som skulle tala inte är närvarande förklarar jag debatten avslutad.
   Since those who were due to speak are not present, the debate is closed.
SwedishHärmed är omröstningen om brådskande ärenden avslutad.
(Parliament adopted the resolution) That concludes the vote on urgent subjects.
SwedishDetta är vad det handlar om i denna första fas som skall vara avslutad den 31 mars.
This is what is at issue in the current phase to be concluded by 31 March.
SwedishJag förklarar debatten om aktuella och brådskande frågor av större vikt avslutad.
The debate on topical and urgent subjects of major importance is closed.
Swedish– Därmed är omröstningen avslutad, och vi går nu vidare till röstförklaringarna.
From a Syrian point of view, therefore, nothing more can be done to release the prisoners.
SwedishInnan jag förklarar debatten för avslutad, lämnar jag över ordet till föredraganden.
Before declaring the debate closed, I should like to give the floor to the rapporteur.
Swedish– Debatten är avslutad.Omröstningen kommer att äga rum på torsdag kl. 11.30.
– The debate is closed.The vote will take place on Thursday at 11.30 a.m.
SwedishFrågan är avslutad om ni inte önskar att ta upp något enligt arbetsordningen.
Mr Elles, the matter is finished unless you wish to raise a point under the Rules.
SwedishOm det inte finns några andra inlägg, förklarar jag debatten avslutad.
Ladies and gentlemen, if there are no more interventions, I declare our debate closed.
SwedishDe fick avsluta omröstningen lite tidigare än jag förklarade den avslutad.
In fact they closed the vote a bit earlier than I announced it was closed.
Swedish   – Jag förklarar Europaparlamentets årliga session 2003-2004 avslutad.
   I declare the annual session 2003-2004 of the European Parliament closed.

Synonymer (svenska) till "avslutad":

avslutad