"avslöjande" - Engelsk översättning

SV

"avslöjande" på engelska

SV avslöjande
volume_up
{neutrum}

avslöjande (även: upptäckt, yppande, något som avslöjas)
volume_up
disclosure {substantiv}
Det ena gäller de offentliga registren och avslöjande av information om investerare i skatteparadis.
One relates to the public registries and disclosure of information concerning investors in tax havens.
Ingen medlemsstat skall vara förpliktad att lämna information vars avslöjande den anser strida mot sina väsentliga säkerhetsintressen.
no Member State shall be obliged to supply information the disclosure of which it considers contrary to the essential interests of its security;
I stället har generaldirektoratet för inre marknaden och tjänster (GD MARKT) startat ett samråd på Internet om företags avslöjande av icke-finansiell information.
Instead the Internal Market and Services Directorate General (DG MARKT) has started an online consultation on the disclosure of non-financial information by companies.
avslöjande (även: svek, förräderi, falskhet)
volume_up
betrayal {substantiv}
avslöjande
volume_up
disclosing {substantiv}
volume_up
exposé {substantiv}
He's got a videotape that exposes us all.
Jag anser att vi är skyldiga Sunday Times stor tacksamhet för deras avslöjande av skandalen med ”ändringsförslag för pengar”.
Mr President, I think we owe a debt of gratitude to the Sunday Times for exposing the 'amendments for money' scandal.
avslöjande
volume_up
unveiling {substantiv}
avslöjande (även: uppenbarelse)
volume_up
revelation {substantiv}
Jag kan med glädje meddela att den litauiska regeringen har agerat kraftigt som svar på detta avslöjande.
I am happy to note that the Lithuanian Government has acted robustly in response to this revelation.

Synonymer (svenska) till "avslöjande":

avslöjande

Användningsexempel för "avslöjande" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishBorta är de obehagliga sprutorna, de illaluktande piporna och den avslöjande röklukten.
Gone are the unpleasant needles, the nasty smelling pipes and the give-away smell of smoke.
SwedishDetta är ytterligare ett avslöjande tecken för EU vad gäller det aktuella läget i Ankara.
This is another tell-tale sign for Brussels with regard to the actual state of affairs in Ankara.
SwedishLitvinenkos avslöjande av illegal verksamhet inom FSB tvingade honom att söka politisk asyl utomlands.
Mr Litvinenko’s exposure of illegal FSB activities forced him to seek political asylum abroad.
SwedishLitvinenkos avslöjande av illegal verksamhet inom FSB tvingade honom att söka politisk asyl utomlands.
Mr Litvinenko’ s exposure of illegal FSB activities forced him to seek political asylum abroad.
SwedishSom ordföranden så avslöjande sade under omröstningen i utskottet, är det inte verkligheten vi behandlar.
As the Chair said so revealingly during the committee vote, we are not dealing with reality.
SwedishOch avslöjande nog finns det en särskild grupp muslimer som gör det.
And quite tellingly, some Muslims do practice that.
SwedishDet fanns också två mycket avslöjande slutsatser från rådet i Bryssel.
The animosities between ethnic groups give us little reason to expect that a peace agreement will be adhered to.
SwedishDetta är ytterligare ett avslöjande tecken för EU vad gäller det aktuella läget i Ankara.
This urgent warning, issued by a member of the Turkish Academy of Sciences a month or so ago, was published in the.
SwedishNär man ser att endast elva ledamöter är kvar så är detta avslöjande för parlamentets kraft och maktlöshet.
The fact that only 11 Members are still here says much about both the strength and the powerlessness of this Parliament.
SwedishHan har ett avslöjande videoband.
He's got a videotape that exposes us all.
SwedishI betänkandet förespråkas bland annat obligatoriskt avslöjande, kedjeansvar och större öppenhet när det gäller lobbyister.
It pleads, inter alia, in favour of compulsory reporting, chain responsibility and more transparency where lobbyists are concerned.
SwedishDessutom är ansträngningen för att sudda ut den antifascistiska segern från folkets minne och avskaffa årsdagen den 9 maj avslöjande.
A constitution would lead to increased EU centralisation and help transform the EU into a form of state with global ambitions.
SwedishJag anser att vi är skyldiga Sunday Times stor tacksamhet för deras avslöjande av skandalen med ”ändringsförslag för pengar”.
Mr President, I think we owe a debt of gratitude to the Sunday Times for exposing the 'amendments for money' scandal.
SwedishDetta avslöjande beslut visar att Cyperns integrering i EU utnyttjas för att den direkta eller indirekta delningen av ön skall accepteras.
We are in favour of the European Agency for Reconstruction and we are in favour of giving aid to the Turkish Cypriot community.
SwedishDet är mycket avslöjande.
SwedishDet är avslöjande att det har rått konsensus på den här nivån, till och med från Ryssland, om ett kraftfullt fördömande av Robert Mugabes styre.
It is significant that there has been consensus at this level, even from Russia, on a strong condemnation of the Mugabe regime.
SwedishVilket avslöjande!
SwedishFöredraganden tar, i motiveringen, på ett lämpligt sätt upp några avslöjande punkter om svagheten i den ingripandemekanism man vill upprätta.
In his explanatory statement, the rapporteur rightly tackles certain points which reveal the complexity of the intervention mechanisms to be set up.
SwedishFörakt gentemot befolkningen i Turkiet, som att döma av Giscard d'Estaings avslöjande inte kan dela ?
Contempt for the populations of Turkey who, according to Giscard d'Estaing, do not share 'the Christian values of European civilisation'.
SwedishFörakt gentemot befolkningen i Turkiet, som att döma av Giscard d ' Estaings avslöjande inte kan dela?
Contempt for the populations of Turkey who, according to Giscard d'Estaing, do not share 'the Christian values of European civilisation '.