SV

avslöjade {perfektparticip}

volume_up
avslöjade
Valet avslöjade att det inte längre finns plats för någon opposition i Ryssland.
The elections revealed that there is no longer any place for an opposition in Russia.
I 95 fall avslöjade undersökningen inget administrativt missförhållande.
In 95 cases, the inquiry revealed no maladministration.
Toppmötet i Köpenhamn avslöjade det nya internationella scenario som vi befinner oss i.
The Copenhagen Summit revealed the new international scenario that surrounds us.

Användningsexempel för "avslöjade" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishSom vi hörde nyss avslöjade Viviane Reding sina planer för i2010 i förra veckan.
As I said, our group greatly appreciates this discussion and active participation.
SwedishValet avslöjade att det inte längre finns plats för någon opposition i Ryssland.
The elections revealed that there is no longer any place for an opposition in Russia.
SwedishDen avslöjade också hur viktigt det är att kontrollera reglernas efterlevnad.
It also made clear how important it is to monitor compliance with regulations.
SwedishToppmötet i Köpenhamn avslöjade det nya internationella scenario som vi befinner oss i.
The Copenhagen Summit revealed the new international scenario that surrounds us.
SwedishJournalister avslöjade hur vapen exporterades till Kongo, som EU hade infört embargo mot.
The European Parliament must say a clear ‘ no ’ to the export of arms to China.
SwedishSom vi hörde nyss avslöjade Viviane Reding sina planer för i2010 i förra veckan.
Last week, as we just heard, Mrs Reding unfolded her plans for 2010.
SwedishFör inte så länge sedan avslöjade vi folkmord och brott mot mänskliga rättigheter.
Yesterday we were deploring genocide and violations of human rights.
SwedishDet var bra eftersom han avslöjade att förslagen saknar social balans.
It was good because you have revealed the lack of social balance in these proposals.
SwedishJag vill liksom alla mina kollegor tillstå det mod som Bonino visade när hon avslöjade händelserna.
I join my colleagues in recognizing Mrs Bonino's courage in denouncing that fact.
SwedishUtredningen avslöjade ingenting, och det gjorde inte heller ombudsmannens undersökning.
It did not uncover anything; nor did the enquiry by the Ombudsman.
Swedish(NL) Det var först helt nyligen som Grekland avslöjade hur omfattande landets skulder verkligen är.
(NL) Greece only recently gave an insight into the actual extent of its debts.
SwedishDe 220 miljoner ecuna i de avslöjade bedrägerierna är inte mer än 0, 25 procent av gemenskapsbudgeten.
The ECU 220 million of fraud detected comes to only 0.25 % of the Community budget.
SwedishDet som avslöjade det hela var valsedeln med frågan om de ville godkänna Lissabonfördraget.
The give-away was the ballot paper which asked whether they wanted to approve the Lisbon Treaty.
SwedishJournalister avslöjade hur vapen exporterades till Kongo, som EU hade infört embargo mot.
Journalists revealed how arms were being exported to Congo, on which Europe had imposed an embargo.
SwedishVi får inte glömma de fasor som Gandufa-fängelset avslöjade för oss.
We cannot forget the horrors that Gandufa prison revealed to us.
SwedishAngående: Kommissionens avslöjade önskelista om avreglering av tjänster i utvecklingsländerna
Subject: Leaked Commission wish list concerning liberalisation of services in developing countries
SwedishI augusti 2002 avslöjade Folkets mujahedin den iranska regimens hemliga kärnvapenprogram.
On August 2002 the People's Mujahedeen denounced the Iranian regime's secret nuclear weapons programme.
SwedishI 95 fall avslöjade undersökningen inget administrativt missförhållande.
In 95 cases, the inquiry revealed no maladministration.
SwedishDet avslöjade den förvirrade härva, som alla medverkande aktörer på ett eller annat sätt trasslat in sig i.
It revealed the tangled web in which all concerned are involved in one way or another.
SwedishBSE-krisen avslöjade och blottade vad som händer när företagaretiken och kontrollen brister.
The BSE crisis revealed all too clearly what happens when business ethics and monitoring are deceptive.

Synonymer (svenska) till "avslöja":

avslöja