SV

avslöjad {verb}

volume_up
avslöjad
volume_up
exposed {vb} (past simple)
För bara några veckor sedan avslöjades i BBC: s TV-program Panorama en skandal avseende fjäderfä.
Just a few weeks ago the BBC TV programme Panorama exposed a scandal connected with poultry.
Den avslöjade en dålig säkerhetskultur och otillräckliga sekundära kontrollförfaranden i tillverkningen av blandoxidbränslen.
It exposed a poor safety culture and an inadequate secondary control procedure in the manufacture of MOX fuel.
Gjorde staten i dessa fall allt för att skydda dem som avslöjade sambandet mellan offentliga strukturer och brottslingar?
In these cases, did the state do everything to protect those who exposed the connection between public structures and criminals?
avslöjad
volume_up
revealed {vb} (past simple)
Fel och brister i programmet avslöjades som borde garantera att det undersöktes noggrant.
Flaws and defects in the programme were revealed which would warrant it being overhauled.
Undersökningen avslöjade ett mycket enkelt förhållande.
The survey revealed a very simple fact.
Det avslöjade den förvirrade härva, som alla medverkande aktörer på ett eller annat sätt trasslat in sig i.
It revealed the tangled web in which all concerned are involved in one way or another.

Användningsexempel för "avslöjad" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishSåna som du och jag låter McGovern mörda utan att bli avslöjad.
So it's people like you and me that help McGovern get away with murder.
SwedishHans hemlighet är avslöjad, och han är här.
His secret is out, You all know it, He's here to share it,
SwedishDet är när allt kommer omkring mycket lönande att smita undan eftersom skatten är hög och risken att bli avslöjad är minimal.
Evasion is, after all, very lucrative, because the tax is high and the chances of being caught are minimal.
SwedishÄven nu när skandalen för länge sedan är avslöjad och nästan inte omtalas i media längre, vill jag poängtera att vi inte får glömma bort skandalen med BSE.
Even though the scandal has long since been exposed and has now almost disappeared from the media, I would nevertheless point out that we must not forget the BSE tragedy.
SwedishJag berättar det här med skuldkänslor, och jag hade fruktansvärda skuldkänslor redan då, men det var en konflikt mellan mina skuldkänslor och en upprymdhet, över att inte blivit avslöjad.
Now I say this all with remorse, and I was feeling a tremendous amount of remorse at that time, but I was conflicted, because, while I was feeling remorse, I was excited, because I didn't get caught.

Synonymer (svenska) till "avslöja":

avslöja