SV avskyr
volume_up
{verb}

avskyr
volume_up
detests {vb} (third pers. sing. simple present)
Mitt parti, det socialdemokratiska partiet, avskyr diktaturer.
My party, the Socialist Party, detests dictatorship.
avskyr
volume_up
hates {vb} (third pers. sing. simple present)
Det var den anda som präglas av intolerans och människoförakt, den anda som krossar demokratiska institutioner, hatets anda som avskyr allt som inte är som man vill att det ska vara.
It is the spirit of intolerance, of contempt for mankind, it is the spirit that smashes democratic institutions, the spirit that hates everything that is not how it would like it to be.

Synonymer (svenska) till "avsky":

avsky

Användningsexempel för "avskyr" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishDet kan vara för sent – politiken, liksom naturen, avskyr tomrum.
But handed an agenda with little real substance, EU leaders gave back even less.
SwedishFör det första; att den civiliserade världen avskyr och fördömer terrorismen, vilket syfte den än har.
Firstly, the civilised world abhors terrorism and condemns it whatever its aims.
SwedishDet kan vara för sent – politiken, liksom naturen, avskyr tomrum.
That may be too late – politics, like nature, abhors a vacuum.
SwedishUKIP avskyr och motsätter sig alla former av terrorism.
UKIP abhors and opposes terrorism in all forms.
SwedishJag avskyr terrorismens propaganda.
I repudiate the propaganda of terrorism.
SwedishMin grupp avskyr den taktiken.
SwedishPolitiken avskyr tomrum.
SwedishDet är uppenbart att socialdemokraterna i parlamentet avskyr att grupper av alla politiska färger ska ha samma medel och politiska rättigheter.
Clearly it is anathema to the socialists in Parliament that groups of all political colours should have the same means and political rights.
SwedishDet grekiska samhället avskyr våld, och just därför var det så chockat när en femton år gammal pojke mördades av en polis.
(EL) Mr President, Greek society abhors violence and that is precisely why it was so shocked by the murder of a fifteen-year-old boy by a policeman.
SwedishInte för att de avskyr östeuropéer utan till exempel för att de helt riktigt inte känner för att dras med i Natos militära äventyr.
Not because they have anything against the people of Eastern Europe, but probably because, for example, they understandably do not like the idea of being caught up in NATO's military ventures.
SwedishErkännandet av de oberoende staterna med undantag av Bosnien var i sig självt delvis ett accepterande av den etnicitet som vi samtidigt avskyr.
Recognising the independent states, with the exception of Bosnia, was in itself to some extent an acceptance of the ethnic discrimination which at the same time we find so repugnant.
SwedishAv det skälet har PPE-gruppen i utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhetsfrågor inte godtagit texten, hur mycket vi än avskyr kvinnoförtryck.
This is why the PPE-DE Group in the Committee on Women's Rights and Equal Opportunities has not accepted the text, despite however much it is opposed to the oppression of women.