SV

avskriven {verb}

volume_up

Användningsexempel för "avskriven" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishSom ni har förklarat för oss är Tjernobyl långt ifrån en avskriven fråga.
Mr President, Commissioner, as you have explained, the issue of Chernobyl is by no means done and dusted.
SwedishVi måste därför ha en framåtsyftande vision och inte bara stilla våra samveten genom att säga: skulden är nedskriven eller avskriven, låt dem nu fortsätta själva.
This comes after the agreement in November 2004 to cancel 80 % of Iraq’ s foreign debt, as a tangible sign of support for the reconstruction of that country.
SwedishVi måste därför ha en framåtsyftande vision och inte bara stilla våra samveten genom att säga: skulden är nedskriven eller avskriven, låt dem nu fortsätta själva.
We therefore need to have a forward-looking vision and not just appease our consciences by saying: the debt is reduced or cancelled; now let them get on with it.
SwedishMöjligheten till ett möte mellan stats- och regeringscheferna i någon form för att föra förhandlingarna framåt i samband med G8-mötet om tio dagar är inte helt avskriven.
The possibility of a meeting of Heads of State and Government in some formation or another to take forward the negotiations around the time of the G8 meeting in ten days is not ruled out.